Aktuelno    Održan drugi sastanak u okviru projekta „Neka pravda vlada regionom“

Održan drugi sastanak u okviru projekta „Neka pravda vlada regionom“

U Skoplju održana je druga regionalna stručna konferencija u okviru projekta „Pravda neka vlada sa regionom“, koji podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije kroz program MATRA.

Projekt obuhvata pitanja iz Klastera 1 (Osnove) i ima za cilj da doprinese reformama u pravosuđu koje su temelj za primenu evropskih vrednosti u praksi. U centru pažnje bilo je stanje u pravosuđu, bezbednost, prevencija i borba protiv korupcije, kao i druga pitanja od značaja za evropske integracije Severne Makedonije, Albanije, i Srbije.

Naglašena je potreba pojačane političke volje za poštovanje vladavine prava. Pravi put do članstva u EU jeste onj onaj koji vodi kroz ključne reforme za zemlje kandidate.

U svom obraćanju zamenica predsednika Vlade Severne Makedonije gospođa Slavica Grkovska istakla je da se ne može negirati nedostatak poverenja u institucije posebno kad je reč o pravosuđu.

Ambasador Kraljevine Holandije u Severnoj Makedoniji, Dirk Jan Kop ukazao je na činjenicu da su takve tendencije vidljive naročito i siromašnijim zemljama gde dolazi do smanjenja broja stanovništva.

U radnom delu, učestvovali su predstavnici institucija i eksperti iz tri zemlje, razmenjivala su se iskustva i specifični pristupi u rešavanju određenih problema koji su deo pregovaračkih pitanja u Klasteru 1. Bilo je reči o tome kako civilno društvo učestvuje u pregovaračkom procesu i kako može da bude uspešnije kada je reč o uticaju na kreiranje zakonodavstva i javnih politika.

Ispred Nacionalnog konventa o EU u Srbiji, Bojana Selaković, koordinatorka NKEU istakla je da su regionalna saradnja i razmena od izuzetnog značaja pogotovo u oblasti vladavine prava koja je na najkritičnijem nivou u svim našim zemljama. „Mi kao Nacionalni konvent o EU iz Srbije dodatno radimo na jačanju kapaciteta Konvenata Albanije i Severne Makedonije“, rekla je Selaković i dodala kako to pomaže pri praćenju evropskih integracija u ovim zemljama u svim oblastima.

Projekat „Neka pravda vlada regionom“ oslanja se na postojeće strukture Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koje postoje u Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji. Ovakva struktura aktivno doprinosi većoj demokratizaciji društva.