Uncategorized @sr    Održan prvi sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlja 30 i 31

Održan prvi sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlja 30 i 31

18. septembar 2014. godine

Osnivačka sednica radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja se bavi pregovaračkim poglavljima 30 Spoljni odnosi i 31 Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, održana je 18. septembra 2014. godine, u Plavom salonu Narodne skupštine Republike Srbije. Sednicu je vodio jedan od dva koordinatora ove Radne grupe su Igor Novaković, iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond).

Trenutno stanje pregovaračkog procesa za ova dva poglavlja predstavili su Bojana Todorović, zamenica predsednika Pregovaračke grupe za poglavlje 30 i pomoćnica Ministra trgovine i turizma Vlade RS i Branimir Filipović, sekretar Pregovaračke grupe za poglavlje 31. Sastanku su pored predstavnika brojnih organizacija civilnog društva prisustvovali i predstavnici kabineta Ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije, Kancelarije za evropske integracije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Privredne komore Srbije i drugih relevantnih institucija.

U okviru Poglavlja 30, po rečima Bojane Todorović, fokus će biti na usklađivanju bilateralnih sporazuma sa onima koje ima Evropska unija. Zajednička trgovinska politika Evropske unije predstavlja jedan od delova ovog poglavlja koji će takođe biti predmet harmonizacije sa domaćim zakonodavstvom. Ono što između ostalog zajednička trgovinska politika donosi, jeste i to da Srbija mora postati članica Svetske trgovinske organizacije kako bi zaključila pregovore sa EU. Ocenjeno je da će u poglavlju 30 najveći izazov biti vreme i brzina sprovođenja svih neophodnih prilagođavanja.

Branimir Filipović iz Ministarstva spoljnih poslova koje vodi pregovore za poglavlje 31 je istakao važnost saradnje sa civilnim društvom i osvrnuo se na dosadašnju dobru saradnju u oblastima koje koje ovo poglavlje pokriva. On je naveo da je veoma važno da organizacije civilnog društva što jasnije približe proces pregovora građanima, te se saglasio da je da je potrebno da time doprinesu otvaranju javnog dijaloga i postepenom stvaranju društvenog konsenzusa oko ključnih pitanja u ovom poglavlju, a koja se pre svega odnose na usklađivanje sa spoljnopolitičkim odlukama i akcijama EU. Poglavlje 31 se sastoji od relativno malog broja pravnih tekovina EU sa kojima je potrebno uskladiti domaće propise, međutim, kako su članovi Radne grupe naglasili, tu ključno je pitanje političke volje.

Na ovoj sednici najavljena je i konferencija “Uvod u poglavlje 30’’ koja će, u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom, biti održana 23. oktobra 2014. godine, i na kojoj će biti prisutna i hrvatska ekspertkinja koja je vodila pregovore u ovom poglavlju, Tatjana Tomić, kao i predstavnik Generalnog direktorata Evropske komisije za trgovinu. Zaključci sa ove konferencije biće razmatrani na narednoj sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja je zakazana za novembar. Na sednici je dogovoren i način rada Radne grupe u periodu koji sledi.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata o pristupanju Srbije Evropskoj uniji između predstavnika državne administracije, političkih partija, nezavisnih tela, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija. Formiranje 21 radne grupe Nacionalnog konventa, u maju ove godine iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Kontakt: Igor Novaković, igor.novakovic@isac-fund.org

Add Comment