Uncategorized @sr    Održan prvi sastanak Užeg stručnog tima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Održan prvi sastanak Užeg stručnog tima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

20. jul 2015. godine

U petak 17. jula 2015. godine u prostorijama Sekretarijata Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, održan je prvi sastanak Užeg stručnog tima NKEU. Motiv za formiranje UST je želja za intenziviranjem intersektorske analize na osnovu koje bi dosadašnji rad radnih grupa bio bolje koordinisan.

Neke od tema koje će biti u fokusu Užeg tima su: javno zdravlje, imovinska prava, neometano korišćenje imovine, zaštita vrednosti privatne imovine u projektima od javnog interesa, definisanje obima i sadržaja pojmova javno dobro i javni interes, pristup praktične politike takvim pojmovima, materijalni uslovi, naročito u oblasti energetike, s obzirom na višedimenzionalni uticaj i učinke energetskih politika na kvalitet i uslove života građana i uslove privrednog razvoja itd.

UST će pratiti horizontalna pitanja u procesu pregovora Srbije sa EU, pružati neophodnu podršku analitičkom radu radnih grupa NKEU i davati stručnu analizu pitanja od kojih će suštinski zavisiti kvalitet pregovora, a koja neće eksplicitno biti zastupljena u pregovaračkim poglavljima.

Članove Tima, između ostalih, čine Aleksandar Kovačević – ekspert u oblasti energetike i ekonomije, Jadranka Jelinčić – izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo, Sreten Đorđević – advokat, stručnjak za zaštitu životne sredine, Ksenija Petovar – sociološkinja, Andrija Pejović – ekspert u oblasti regionalne politike, Predrag Bjelić – ekspert u oblasti međunarodne trgovine.

Add Comment