Uncategorized @sr    Održan sastanak direktora Kancelarije za KiM sa predstavnicima Nacionalnog konventa

Održan sastanak direktora Kancelarije za KiM sa predstavnicima Nacionalnog konventa

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se danas sa predstavnicima nevladinih organizacija članica Nacionalnog konventa o EU, koji se u jednoj od svojih radnih grupa bavi praćenjem briselskog dijaloga i aktivnosti vezanih za poglavlјe 35 pristupnih pregovora sa EU.Predstavnike petnaestak nevladinih organizacija, formalno angažovanih u Radnoj grupi 21 Nacionalnog konventa o EU, direktor Kancelarije za KiM je u otvorenom razgovoru upoznao sa situacijom u vezi sa tokom dijaloga Beograda i Prištine i otvaranjem poglavlјa 35.Potencijalno najveći prostor za doprinos nevladinog sektora procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kako je istaknuto tokom razgovora, jeste u kreiranju šireg prostora za javnu debatu i snaženju administrativnih kapaciteta na KiM, pre svega kroz dugoročan proces stvaranja mladih lidera.Konstantovano je da nevladine organizacije mogu biti dragocena analitička baza u procesu pregovora i neko ko će briselski dijalog i evrointegracije na jednostavniji i razumlјiviji način približiti građanima Srbije.Koordinator Radne grupe 21 Nacionalnog konventa o EU, direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović konstatovao je da je najvažnije dostignuće današnjeg sastanka to što je saradnja Nacionalnog konventa i Kancelarije za KiM počela i ponudio ekspertizu nevladinog sektora kako bi se olakšao i ubrzao proces pregovora Srbije sa EU.Nevladine organizacije će, kako je rekao Popović, aktivno lobirati kako bi ove godine bila otvorena prva pregovaračka poglavlјa sa EU, i to je područje na kojem one mogu biti saveznici sa Vladom Srbije.Direktor Đurić i sagovornici iz civilnog društva saglasili su se da bi u budućnosti trebalo stvoriti efikasnije kanale za dvosmernu komunikaciju Kancelarije za KiM i Nacionalnog konventa o EU kako bi se iskristalisale moguće oblasti saradnje i konkretne inicijative u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine i pristupnih pregovora Srbije sa EU.Izvor: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Add Comment