Uncategorized @sr    Održan sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o EU sa šefom odseka za civilno društvo, DG Proširenje Evropske komisije

Održan sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o EU sa šefom odseka za civilno društvo, DG Proširenje Evropske komisije

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, u utorak, 3. juna 2014. godine, održan je sastanak predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sa Nikolom Bertolinijem, šefom Odseka za Civilno društvo, medije i istraživanje, Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije.

Sastanak je održan u sekretarijatu Nacionalnog konventa o EU, u Evropskom pokretu u Srbiji, a pored predstavnika EPuS-a, Maje Bobić i Ivan Kneževića, sastanku su prisustvovali i koordinatori Radnih grupa: Jelena Bojović iz NALED-a, Bojana Ružić iz Fonda centra za demokratiju, Ksenija Simović iz Centra za evropsku politiku i Milan Antonijević iz YUCOM-a.

U otvorenom i sadržajnom razgovoru, pričalo se o učešću civilnog društva Srbije u procesima pregovora i evropske integracije, strukturi i ciljevima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, izazovima i planiranim događajima do kraja 2014. godine.

Razmotrene su i mogućnosti pružanja podrške radu Nacionalnog konventa o EU u narednim godinama. Izražena su očekivanja partnera u procesu pregovora, uključujući i ona Evropske unije, i posebno je naglašena potreba i značaj tačnog i pravovremenog komuniciranja pristupnih pregovora i obaveza Srbije na putu ka članstvu, građanima i građankama Srbije.

Sastanak je organizovan na inicijativu TACSO (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) kancelarije u Beogradu i Delegacije EU u Srbiji, koje su na sastanku predstavljale Zorica Raškovic, lokalna savetnica u TACSO, i Svetlana Đukić, menadžerka projekta u Delegaciji EU u Srbiji.

[doptg id=“10″]

Add Comment