Uncategorized @sr    Održan sastanak predstavnika OCD sa premijerom Srbije

Održan sastanak predstavnika OCD sa premijerom Srbije

14. maj 2015. godine

Evropski pokret u Srbiji danas je u Vladi Republike Srbije učestvovao na sastanku premijera Aleksandra Vučića sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

Predstavnici nevladinih organizacija istakli su značaj procesa evropske integracije za reformisanje i modernizaciju Srbije, izgradnju institucija i uređenog društva, kao i uspostavljanje pune vladavine prava. Učesnici su se saglasili da je neophodno što ranije otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije sa EU.

Evropski pokret u Srbiji predstavljala je generalna sekretarka, Maja Bobić, koja je pozdravila inicijativu i zainteresovanost predsednika Vlade Srbije za konsultovanje sa civilnim društvom o pitanjima evropske integracije Srbije.

“Smatramo da pregovori, odnosno pristupno prilagođavanje standardima i vrednostima EU, zahteva mobilizaciju svih raspoloživih društvenih resursa i znanja u Srbiji, kako državnih, tako i civilnog društva. Cilj je da Srbija bude pripremljena i kvalitetna članica EU”, rekla je na sastanku Maja Bobić.

Bobić je upoznala premijera Vučića sa platformom “Nacionalni konvent o Evropskoj uniji” koja okuplja preko 300 organizacija civilnog društva. Nacionalni konvent o EU već je deo formalne procedure, kroz mehanizme Skupštine Srbije, za nadgledanje procesa pregovora Srbije i EU. Konvent ima za cilj da doprinese kvalitetu pregovaračkih pozicija Srbije, kao i pravovremenom informisanju građana o procesu pregovora.

Premijer Vučić je istakao da pregovori treba i moraju biti otvoreni, a da su aktivnosti i doprinos Nacionalnog konventa o EU na tom planu “veoma korisni”. Interesovao se da li postoje prepreke u funkcionisanju Konventa, kao i šta je još potrebno učiniti da ova saradnja bude bolja za dobrobit procesa evropske integracije Srbije.

Premijer je pozvao prisutne predstavnike NVO na nove konsultacije, krajem juna.

Sastanku su, pored Evropskog pokreta u Srbiji, prisustvovali i predstavnici Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Centra za evroatlanske studije, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, Beogradske otvorene škole i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Add Comment