Uncategorized @sr    Održan sastanak radi upoznavanja predstavnika OCD sa detaljima bilateralnih skrininga za poglavlja 16 i 33

Održan sastanak radi upoznavanja predstavnika OCD sa detaljima bilateralnih skrininga za poglavlja 16 i 33

22. april 2015. godine

U utorak, 21. aprila održan je sastanak radi upoznavanja predstavnika organizacija civilnog društva sa detaljima bilateralnih skrininga za pregovaračka poglavlja 16 (Porezi) i 33 (Finansijske i budžetske odredbe).

Sastankom je predsedavala Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Državni sekretar u Ministarstvu finansija Nenad Mijailović, koji je i predsednik obe pregovaračke grupe, upoznao je 20 predstavnika civilnog društva sa glavnim temama bilateralnog skrininga za ova dva poglavlja.

Predstavnike civilnog društva interesovao je poreski sistem Srbije, direktno i indirektno oporezivanje i sprečavanje utaje poreza. Razgovaralo se i o monitoringu ispunjenja budžeta, kao i o načinima prikupljanja sredstava kroz tradicionalne izvore finansiranja i porez na dodatnu vrednost.

Bilateralni skrininzi za oba poglavlja održani su u Briselu u periodu od 5. do 6. marta za poglavlje 16, odnosno 24. marta 2015. godine za poglavlje 33.

Sastanak su organizovali Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, Kancelarija za evropske integracije i Ministarstvo finansija.

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Add Comment