Poglavlje 33    Održan sastanak Radne grupe za poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe

Održan sastanak Radne grupe za poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe

Održan je sastanak Radne grupe za poglavlje 33 (Finansijske i budžetske odredbe). Na sastanku je naglašena potreba da se u procesu pristupanja EU, Srbija što bolje pripremi kako bi se što efikasnije sektorski integrisala u privredu EU. Takav pristup ocenjen je kao potencijalno pozitivan i po budžet naše zemlje.

Proces pristupanja treba posmatrati kao svojevrstan instrument koji našu privredu može da učini konkurentnijom. U sklopu pregovora u poglavlju 33 biće definisan iznos sredstava koje Srbija kao članica EU treba da uplaćuje u zajednički budžet EU. Kako bi na adekvatan način ispunile svoju obavezu uplate sopstvenog doprinosa budžetu EU, države članice moraju da obezbede odgovarajući administrativni kapacitet da adekvatno koordiniraju i obezbede tačan obračun, naplatu, i kontrolu sopstvenog finansijskog doprinosa budžetu EU.