Uncategorized @sr    Održan sastanak RG 7 NKEU u okviru Platforme za praćenje sprovođenja ERP-a i ESRP-a

Održan sastanak RG 7 NKEU u okviru Platforme za praćenje sprovođenja ERP-a i ESRP-a

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji održana je sednica Radne grupe 7 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovore Srbije i EU u Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, Poglavlju 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i Poglavlju 13 – Ribarstvo.Sastanku su pored predstavnika Radne grupe 7 NKEU prisustvovali i Bojana Ružić iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao i Jelena Stojović iz Ministarstva finansija.Prvi deo sastanka bio je posvećen predstavljanju Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi 2018-2020. (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu evropskih integracija, o kojoj su četiri organizacije NKEU (Centar za evropske politike, Evropski pokret u Srbiji, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Fondacija Centar za demokratiju) potpisale Okvirni sporazum sa Vladom Republike Srbije 12. septembra ove godine.Nakon razgovora predstavnika NKEU sa Jelenom Stojović iz Ministarstva finansija na temu izrade novog Programa ekonomskih reformi 2018-2020. i prioritetne strukturne reforme 5, koja se odnosi na poljoprivredu, usledila je diskusija unutar Radne grupe 7 NKEU. Ćlanovi su sastavili listu komentara na novi ERP, koja će biti dopunjena u narednih nekoliko dana, kada bude objavljen nacrt ERP-a 2018-2020. i poslata Ministarstvu finansija i Republičkom sekretarijatu za javne poltike, koji koordiniraju ovaj proces.

Add Comment