Uncategorized @sr    Održan skup „Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom”

Održan skup „Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom”

9. decembar 2014. godine

Nema zastoja u procesu pregovora Srbije i EU o članstvu, a Srbija treba da iskoristi sredstva iz evropskih fondova da dostigne potrebne političke i ekonomske kriterijume Unije, izjavio je šef Delegacije Evropske unije Majkl Davenport na jučerašnjoj konferenciji „Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom”, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i uz finasijsku podršku Fondacije Fridrih Ebert.

Govoreći o značaju korišćenja pretpristupnih fondova, Davenport je naveo da se pomoću tih sredstava mogu izgraditi demokratske institucije, što bi omogućilo da se uspostavi vladavina prava i reformiše pravosuđe. Prema njegovim rečima, sredstva iz IPA II fondova

IMG_0017

će moći da se koriste u periodu od 2014. do 2020. godine za podršku administraciji, za modernizaciju obrazovanja ili zdravstva.

Prema rečima zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije Srđana Majstorovića, ovi fondovi treba da predstavljaju pokretačku snagu reformi jer će finansirati sektorske politike.

„Srbiji će u narednih pet godina biti dostupna finansijska sredstva u iznosu oko milijardu i po evra. Očekivano je da će godišnja dodela sredstava iznositi nešto iznad 200 miliona evra”, rekao je Majstorović i dodao da će države kandidati moći da koriste i rezervna sredstva namenjena onima koji pokažu sposobnost i pripremljenost za programiranje i planiranje IPA programa.

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić rekla je da finansijska podrška EU ima cilj da podrži usklađivanje zakonodavstva Srbije sa tekovinama Unije, kao i uređivanje države i društva po evropskim merilima i standardima.

Konferencija „Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom” održana je u cilju podizanja nivoa znanja o značaju izgradnje kapaciteta na svim nivoima kako bi se sredstva dostupna iz pretpristupnih pregovora što efikasnije iskoristila i doprinela razvoju naše zemlje.

Evropska unija je donela novi višegodišnji finansijski okvir za period 2014-2020, a Srbija će kao zemlja kandidat za članstvo u EU, nastaviti da prima pretpristupnu pomoć i u ovom periodu. Očekuje se da novi instrument za pretpristupnu pomoć nastavi da podržava zemlje kandidate i potencijalne kandidate u pripremama za članstvo, kao i u usklađivanju sopstvenih privreda i institucionalnog okvira sa standardima i politikama koje važe u EU.

Na Konferenciji je predstavljena publikacija Vodič kroz Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020.

Izvor: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Add Comment