Uncategorized @sr    Održana je konstitutivna sednica radne grupe NKEU za poglavlje 15 – Energetika

Održana je konstitutivna sednica radne grupe NKEU za poglavlje 15 – Energetika

3. april 2015. godine

Konstitutivna sednica Radne grupe (RG) NKEU koja prati poglavlje 15 – Energetika održana je u petak 3. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sednicu je otvorila gđa Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa, a prisutnim članovima je plan aktivnosti izneo g. Aleksandar Macura, nezavisni ekspert koji će programski koncipirati naredne sastanke.

Imajući u vidu tematiku ovog poglavlja i činjenicu da će imati implikacije na svakodnevni život građana Srbije g. Macura je pozvao prisutn

Sastanak RG Energetika, 3. april 2015.

Sastanak RG Energetika, 3. april 2015.

e da u zajedničkom razgovoru grupa odluče koje su to ključne teme na koje RG treba da se fokusira. Pitanja koja će tokom pregovora biti otvorena jesu pitanje državne pomoći u ovom sektoru, unutrašnjeg tržišta kao i nuklearne energije, ali je grupa kao dva najvažnija prepoznala pitanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja će biti posvećena i činjenici da će ova RG imati određen broj pitanja koja su međusektorska a koja se ukrštaju naročito sa pitanjima zaštite životne sredine.

Imajući u vidu tematiku ovog poglavlja i činjenicu da će imati implikacije na svakodnevni život građana Srbije g. Macura je pozvao prisutne da u zajedničkom razgovoru grupa odluče koje su to ključne teme na koje RG treba da se fokusira. Pitanja koja će tokom pregovora biti otvorena jesu pitanje državne pomoći u ovom sektoru, unutrašnjeg tržišta kao i nuklearne energije, ali je grupa kao dva najvažnija prepoznala pitanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja će biti posvećena i činjenici da će ova RG imati određen broj pitanja koja su međusektorska a koja se ukrštaju naročito sa pitanjima zaštite životne sredine.

Grupa je zaključila da je fokusiranje na pitanja lokalne energetike pristup koji, u datim rokovima i sa raspoloživim resursima a uzevši u obzir složenost teme, može doneti najbolje rezultate.

Unapređenje energetske efikasnosti je svakako jedna od ključnih tema za lokalne samouprave, jer je pitanje proizvodnje i distribucije toplotne energije u njihovoj direktnoj nadležnosti. Srbija se već suočava sa problemima jer Fond za energetsku efikasnost koji je ustanovljen septembra 2013. godine i dalje u potpunosti nije zaživeo budući da nedostaju adekvatna podzakonska akta.Održavanje naredne sednice radne grupe na temu energetske efikasnosti predviđeno je za kraj maja, a opština Vrbas će biti domaćin ovoj sednici.

Grupa je pozdravila mogućnost održavanja zajedničkih sednica sa drugim radnim grupama čime bi se obezbedila koordinacija po pitanjima koja su značajna za više grupa. Planirano je da bude održana zajednička sednica sa radnim grupama za poglavlje 27 – Životna sredina i poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj. Na ovoj zajedničkoj sednici biće razmatrana pitanja vezana za obnovljive izvore energije i otpad.

Add Comment