Uncategorized @sr    Održana konstitutivna sednica Radne grupe za poglavlje 15 – Energetika NKEU

Održana konstitutivna sednica Radne grupe za poglavlje 15 – Energetika NKEU

3. april 2015. godine

Konstitutivna sednica Radne grupe (RG) eneretika održana je u petak 3. aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sednicu je otvorila gđa Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa, a prisutnim članovima je plan aktivnosti izneo g. Aleksandar Macura, nezavisni ekspert koji će programski koncipirati naredne sastanke.

Imajući u vidu tematiku ovog poglavlja i činjenicu da će imati implikacije na svakodnevni život građana Srbije g. Macura je pozvao prisutne da u zajedničkom razgovoru gurpa odluči koje su to ključne teme na koje RG treba da se fokusira. Pitanja koja će tokom pregovora biti otvorena su svakako pitanje državne pomoći u ovom sektoru, unutrašnjeg tržišta kao i nuklearne energije, ali je grupa kao dva najvažnija prepoznala pitanja energetske efikasnosti i obnovljivih izovora. Svakako posebna pažnja će biti posvećena i činjenici da će ova RG imati određen broj pitanja koja su međusektorska, a naročito sa pitanjima žaštite životne sredine.

Sastanak RG Energetika, 3. april 2015.

Sastanak RG Energetika, 3. april 2015.

Grupa je zaključila da je fokusiranje na pitanja lokalne energetike pristup koji u datim rokovima i sa raspoloživim resursima a uzevši u obzir složenost teme može doneti najbolje rezultate.

Unapređenje energetske efikasnosti je svakako jedan od ključnih tema za lokalne samouprave, jer je pitanje proizvodnje i distribucije toplotne energije u njihovoj direktnoj nadležnosti. Srbija se već suočava sa sa problemom jer Fond za energetsku efikasnost koji je ustanovljen septembra 2013. godine i dalje u potpunosti nije zaživeo, jer nedostaju adekvatna podzakonska akta.

Održavanje naredne sednice radne grupe na temu energetske efikasnosti predviđeno je za kraj maja ili početak juna, a opština Vrbas će biti domaćin ovoj sednici.

Grupa je pozdravila mogućnost održavanja zajedničkih sednica sa drugim radnim grupama čime bi se obezbedila koordinacija po pitanjima koja su značajna za više grupa, tako da se planira se da tema za zajedničku sednicu sa radnim grupama za Životnu sredinu i Poljoprivredu i ruralni razvoj budu obnovljivi izvori energije i otpad.

Add Comment