Uncategorized @sr    Održana polovina skrininga

Održana polovina skrininga

Od 25. septembra 2013, kada je u Briselu održan prvi analitički pregled zakonodavstva (skrining) za Poglavlje 23 posvećeno Pravosuđu i osnovnim pravima, do 14. jula. 2014. kada je razmatrano Poglavlje 31 o Spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, održana su ukupno 34 sastanaka skrininga. Broj održanih eksplanatornih skrininga je 20, a biletaralnih 14.

Do kraja marta 2015. godine, kada se očekuje da će biti okončana faza skrininga, biće organizovana još 34 sastanaka za preostala pregovaračka poglavlja.

Skrining je proces analitičkog pregleda i ocene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva države kandidata s pravnim tekovinama Evropske unije i sprovodi se posebno za svako od 35 pregovaračkih poglavlja u dve faze.

Prvo se održava tzv. eksplanatorni skrining kada Evropska komisija predstavlja državi kandidatu pravne tekovine u pregovaračkim poglavljima. Nakon toga, kroz tzv. bilateralni skrining, procenjuje se nivo usklađenosti pravnog sistema države kandidata sa pravnim sistemom EU i utvrđuje šta je sve potrebno uraditi da bi se ostvarila usaglašenost sa pravnim tekovinama EU do trenutka stupanja u punopravno članstvo. Evropska komisija će, nakon skrininga, za svako od poglavlja sačiniti izveštaj, koji će sadržati preporuke za otvaranje poglavlja odnosno merila koja treba ispuniti pre otvaranja pregovora u tim oblastima.

Jedna od osnovnih svrha skrininga jeste utvrđivanje razlike koja postoji, u svakom od pregovaračkih poglavlja, između zakonodavstva države kandidata i pravnih tekovina EU. Posle te analize od države kandidata se očekuje da pokaže hoće li moći u celini da prihvati pravne tekovine EU u određenom poglavlju i uskladi uočene razlike u zakonodavstvu ili ima nameru da zatraži određene prelazne periode kako bi u potpunosti uskladila i primenila zakonodavstvo.

Izvor: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Add Comment