Uncategorized @sr    Održana sednica o usaglašavanju zakonodavstva u Poglavlju 31

Održana sednica o usaglašavanju zakonodavstva u Poglavlju 31

24. decembar 2015. godine

Treća sednica podgrupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja se bavi pregovaračkim poglavljem 31 Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika. Sednicu je vodio Igor Novaković, iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAC fonda, koordinator ove Radne grupe.

Trenutno stanje pregovaračkog procesa za ova dva poglavlja predstavili su dr Marina Jovićević, zamenica predsednika Pregovaračke grupe za Poglavlje 31 i pomoćnica Ministra spoljnih poslova Vlade RS, i Vladimir Ateljević, član užeg pregovaračkog tima zadužen za Poglavlja 30 i 31. Sastanku su pored predstavnika brojnih organizacija civilnog društva prisustvovali i predstavnici Ministarstva za spoljne poslove.

Na sastanku su predstavljeni izazovi koji proizilaze iz Poglavlja 31, pre svega oni koji se tiču usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama EU. Dr Jovićević je istakla da je trenutna usaglašenost oko 65%, i da se uglavnom odnosi na deklaracije koje su tematski vezane za Rusiju, kao i na one u vezi sa situacijom u BiH. Takođe je navela da je Vlada usvojila i praksu retroaktvinog usklađivanja, kako bi se u vezi nekih deklaracija kojima se Srbija nije pridružila zbog tehničkih prepreka, pokazala solidarnost i volja za koordinacijom sa EU.

U debati su razmatrana i ostala pitanja poput proliferacije naoružanja, uspostavljanja sistema za odabir i obrazovanje eksperata koji bi predstavljali Srbiju u civilnim misijama EU. Napomenuto je da se u skorije vreme očekuje i izveštaj o skriningu za poglavlje 31, koje je sada poslato državama članicama na usaglašavanje.

Add Comment