Uncategorized @sr    Održana sednica Radne grupe NKEU za poglavlja 25 i 26

Održana sednica Radne grupe NKEU za poglavlja 25 i 26

28. mart 2016. godineRadna grupa NKEU koja prati poglavlja 25 Nauka i istraživanje i 26 – Obrazovanje i kultura, organizovala je sednicu posvećenu predstavljanju modela za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Na sednici je takođe bilo reči i o izveštaju EUROSTUDENT V za Republiku Srbiju.Ana Vušurović je predstavila projekat „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“. Nakon iznošenja osnovnih informacija o projektu, predstavljen je Model za prevenciju i sprečavanje osipanja, koji su razvili UNICEF i Centar za obrazovne politike i koji čini „srž“ projekta. Deset pilot škola koje su uključene u projekat uz podršku mentora realizuje ovaj projekat od aprila 2014. godine i sprovodi mere za sprečavanje osipanja učenika koje su nastale u okviru Modela. Već nakon prve godine sprovođenja projekta, u školama je zabeležena znatno niža stopa osipanja učenika, što ukazuje na efektivnost pomenutog Modela za prevenciju i sprečavanje osipanja. Pored mera koje su individualiziovane i usmerene ka pojedinačnim učenicima, sve škole su relizovale i brojne aktivnosti koje se tiču svih učenika koji pohađaju školu. Preko 60% nastavnika iz svih 10 pilot škola je pohađalo specijalizovane akreditovane obuke za sprečavanje osipanja učenika, kao i obuke proistekle direktno iz projekta poput uključivanja roditelja u život škole, individualizacije nastave, ocenjivanja i uspostavljanja vršnjačke podrške u školama. Projekat traje do oktobra 2016. godine kada će UNICEF i Centar za obrazovne politike izraditi smernice i preporuke za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema u Srbiji sa ciljem da se iste uvrste u nacionalni zakonodavni sistem.Vitomir Jovanović je predstavio rezultate EUROSTUDENT V izveštaja za Srbiju, koji je nastao u sklopu Tempus projekta „Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji“ – FINHED. Predstavljeni su glavni rezultati iz šest oblasti koje pokriva izveštaj – socio-ekonomski i demografski profil studenata, obrazovanje pre studija i tranzicija ka visokom obrazovanju, zadovoljstvo studiranjem, uslovi studentskog života, zaposlenje i međunarodna mobilnost studenata u Srbiji. Među glavnim nalazima je da su, što se socio-ekonomskog porekla studenata tiče, najzastupljeniji studenti čiji roditelji imaju barem srednju školu, zatim da učenici koji su pohađali srednje stručne škole u većoj meri upisuju visoke škole nego što je slučaj sa učenicima koji su pohađali gimnazije, da gotovo jedan od 10 studenata napravi prekid u studiranju koji je duži od jedne godine, da su, što se studijskih programa tiče, najzadovoljniji su studenti koji studiraju studijske programe iz oblasti usluga, procenu najboljih šansi za zaposlenje u državi daju budući inženjeri i studenti poljoprivrede, da je samo 2% ispitanih studenata u Srbiji imalo iskustva sa privremenim studiranjem u inostranstvu itd. Celokupan EUROSTUDENT V izveštaj za Srbiju, ali i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, na srpskom i engleskom jeziku, dostupan je na zvaničnoj internet strani FINHED projekta – finhed.org.

Add Comment