Uncategorized @sr    Operativni grantovi za OCD u okviru IPA CSF

Operativni grantovi za OCD u okviru IPA CSF

Evropska unija raspisala je prvi put poziv za operativne grantove za organizacije civilnog društva u okviru IPA CSF – Podrška civilnom društvu sa ciljem obezbeđivanja finansijske podrške za osnovne aktivnosti OCD iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske koje doprinose sveobuhvatnoj politici proširenja EU za razvoj civilnog društva. Rok za podnošenje predloga projekata je 22. septembar 2014. godine.

Opšti cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata je „dinamičnije civilno društvo koje aktivno učestvuje u javnim raspravama o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava, sa kapacitetom da utiče na politike i proces donošenja odluka“.

Ukupan iznos sredstava za ovaj poziv iznosi 13.5 miliona evra, a predviđeno je da grantovi budi u vrednosti od 50.000-250.000 evra.

Više informacija o pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na internet prezentaciji Evropske komisije.

Add Comment