Uncategorized @sr    Osnovana Radna grupa NKEU za Poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Osnovana Radna grupa NKEU za Poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

6. oktobar 2014. godine

Danas je u Plavom salonu Narodne skupštine RS, uspostavljena radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja se bavi pregovaračkim poglavljem 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Na sastanku su govorili Ana Ilić, predsednica Pregovaračke grupe za Regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih elemenata, Ognjen Mirić, regionalni menadžer, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Sednicu je vodio koordinator ove Radne grupe, Ivan Knežević, ispred Evropskog pokreta u Srbiji.

Poglavlje 22, je ocenjeno kao jedno od najznačajnijih poglavlja za budući razvoj Srbije i njenu neto fiskalnu poziciju nakon što postane članica EU. Iako obim pravne tekovine EU u ovom poglavlju nije naročito velik, ključni izazov će biti sama implementacija zahtevanih standarda u ovom poglavlju. Neće biti moguće prepisivati rešenja koje su druge zemlje nalazile, već će morati da se uspostave jedinstvena rešenja karakteristična za Srbiju.

Ana Ilić, predsednica Pregovaračke grupe za ovo poglavlje, naglasila je da su pregovori u ovom poglavlju u snažnoj korelaciji sa pregovorima u drugim poglavljima. Naročito su od značaja poglavlja koja se bave finansijskom kontrolom, kontrolom trošenja državne pomoći, statistikom u okviru koje će se definisati NUTS klasifikacija teritorijalnih jedinica. Takođe će izazov biti i kratak vremenski rok koji je zadat. Suštinski se u ovom poglavlju radi o tome kako ujednačiti regionalni razvoj zemlje i osigurati kvalitetnu apsorpciju fondova EU koji će u te svrhe biti dostupni Srbiji. Za ovo poglavlje je bitno pratiti funkcionisanje decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovima koji je u Srbiji uveden od početka ove godine.

Po rečima Ognjena Mirića, regionalnog menadžera pri GIZ-u, ono gde moramo biti oprezni jeste da ne dođe do prekomernog normiranja tj da ne preopteretimo zakone koji će biti donošeni pri usklađivanju u ovom Poglavlju, suvišnim odredbama a da pritom zaboravimo na primenu onih odredbi koje već postoje. On je naglasio da nije potrebno graditi po svaku cenu nove institucije zarad EU fondova, već treba iskoristiti postojeće u našem sistemu. Preklapanje nadležnosti različitih institucija kao i nerazvijena politika zadržavanja kadrova koji rade na poslovima vezanim za EU fondove dodatno može da uspori napredak u pregovorima u ovom poglavlju.

Nakon eksplanatornog skrininga za ovo poglavlje koji je održan 1. i 2. oktobra 2014. godine, članovi radne grupe NKEU imali su priliku da se upoznaju sa zaključcima sa ovog sastanka i u direktnoj komunikaciji sa članovima ove pregovaračke grupe razmene mišljenja i formiraju zaključke i preporuke koje će biti prosleđene nadležnim institucijama.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata o pristupanju Srbije Evropskoj uniji između predstavnika državne administracije, političkih partija, nezavisnih tela, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija. Formiranje 21 radne grupe Nacionalnog konventa, u maju ove godine iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja. U ovom trenutku NKEU okuplja više od 300 organizacija civilnog društva.

Kontakt: Ivan Knežević, ivan.knezevic@emins.org

Add Comment