Uncategorized @sr    Osnovana Radna grupa za poglavlja 25- Nauka i istraživanje i 26- Obrazovanje i kultura

Osnovana Radna grupa za poglavlja 25- Nauka i istraživanje i 26- Obrazovanje i kultura

easy-media-player

Audio zapis sednice

6. februar 2015. godine

Radna grupa Nacionalnog Konventa o Evropskoj uniji koja se bavi Pregovaračkim poglavljima 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura) održala je osnivački sastanak u petak, 6. februara 2015. godine u prostorijama Narodne skupštine Srbije. U rad Radne grupe 18 uključeno je preko 20 organizacija civilnog društva a koordinatori Radne grupe su Obrazovni forum i Centar za obrazovne politike. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Zorana Lužanin i Viktor Nedović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta Desanka Radunović, kao i šefica Pregovaračkog tima Tanja Miščević.

Žaklina Veselinović, ispred Centra za obrazovne politike, istakla je važnost Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i doprinos organizacija civilnog sektora u oblastima obrazovanja, nauke, istraživanja i kulture za dalji tok pregovora o pristupanju. „Nama kao građanima Srbije posebno je važno da učestvujemo u radu Nacionalnog konventa, jer je to mehanizam koji kanališe energiju organizacija civilnog sektora i ima potencijale da bude stabilan partner i u narednim godinama“.

Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima, istakla je važnost Pregovaračkih poglavlja 25 i 25, iako su to poglavlja koja su se u drugim državama “otvarala i zatvarala u istom danu”. Ona je najavila da će uskoro biti dostupan i izveštaj Evropske komisije sa bilateralnog skrininga za Pregovaračko poglavlje 26, koji će biti osnov za definisanje pregovaračke pozicije Republike Srbije.

Add Comment