Uncategorized @sr    Osnovana Radna grupa za poglavlje 10 Informaciono društvo i mediji

Osnovana Radna grupa za poglavlje 10 Informaciono društvo i mediji

17.07.2014. Beograd

U Narodnoj skupštini Republike Srbije, 17. jula 2014. godine osnovana Radna grupa Nacionalnog konventa o

IMG_0013

Evropskoj uniji za poglavlje 10 koje se odnosi na informaciono društvo i medije. Koordinator grupe i jedan od osnivača Nacionalnog konventa je Društvo za informatiku Srbije.

Grupa će pratiti pregovarački proces i stepen usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije iz domena informacionog društva i medija koji čine tri celine: elektronske komunikacije, informaciono društvo i mediji.

Na prvoj sednici Radne grupe NKEU za poglavlje, 10 učesnici su informisani o toku održanog bilateralnog sastanka skrininga održanog 10. i 11. jula u Briselu. Na osnovu izlaganja predstavnika pregovaračkog tima, moglo se videti da je naša regulativa u ovoj oblasti dobrim delom usaglašana sa pravnim okvirom u EU, ali i da nas očekuje dalji rad na osnovu dobijenih sugestija i direktiva EU koje se upravo pripremaju.

Učesnici Radne grupe su izrazili interesovanje da se: dobiju i razmatraju izveštaji sa oba održana sastanka, organizuju grupni sastanci po pojedinim temama( eUprava, telekomunikacije, mediji i dr), olakša pristup poglavljima na sajtu NKEU i dr.

Sednici su prisustvovali predstavnici 42 organizacije civilnog društva kao i predstavnici Pregovaračkog tima Republike Srbije za poglavlje 10.

Nosilac pregovaračkog tima Republike Srbije za poglavlje 10 je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i njih su predstavljali gospođa dr Irini Relјin, savetnik Ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije i gospođica Adriana Minović, zamenik sekretara Pregovaračke grupe 10 Republike Srbije. U ime Ministarstva kulture i informisanja prisustvovao je gospodin Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja i član Pregovaračke grupe 10 Republike Srbije, u domenu medija.

Zadatak radne grupe jeste da svojim stručnim predlozima, prilozima i preporukama pomogne Odboru za evropske integracije i Pregovaračkoj grupi 10 Republike Srbije da uspešno i efikasno sprovede pregovarački proces usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Radnu grupu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 10 čini preko 30 eminentnih stručnjaka iz domena informacionog društva i medija iz 45 organizacija civilnog društva.

Koordinatori Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 10 su Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije i Saša M. Milašinović, član Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije.

Add Comment