Uncategorized @sr    Otvaranje poglavlja 23 i 24 najranije u junu

Otvaranje poglavlja 23 i 24 najranije u junu

22. januar 2015. godine

Nakon godinu dana od zvaničnog otvaranja pristupnih pregovora sa EU, Srbija je završila skrining, odnosno analitički pregled stanja u oblastima i zahteva EU, za 26 od 35 pregovaračkih poglavlja. Za otvaranje poglavlja će se, prema zvaničnom Izveštaju o aktelnom stanju u procesu pregovora sa Evropskom unijom, čekati verovatno još šest meseci. U tom izveštaju navodi se da je procena Brisela da su potrebne dodatne konsultacije u vezi sa akcionim planom koji je uslov za otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu i ljudskim pravima, dok će Srbija drugu verziju plana za poglavlje 24 o pravdi slobodi i bezbednosti tek dostaviti. Otvaranje pojedinačnih poglavlja trebalo bi da doprinese ubrzanju reformi i približavanju evropskim standardima, a ministarka za evropske integracije je 22. januara najavila da će se građanima u narednih mesec i po dana predočiti koje su osnovne promene koje ih očekuju tokom pregovora.

Srbija je drugu verziju nacrta akcionog plana za poglavlje 23 poslala Evropskoj komisiji i po prvim ocenama je tekst značajno unapređen, a još se čekaju komentari za oblast pravosuđa, navodi se u izveštaju koji je predstavljen na sednici Saveta Koordinacionog tela za pregovore 22. januara.

Trenutna procena EK je da bi bilo potrebno nastaviti konsultacije„, navodi se u Izveštaju u koji je EurAktiv imao uvid. EU je nakon skrininga u poglavljima 23 i 24 postavio kao merilo, odnosno uslov, za otvaranje tih poglavlja donošenje akcionih planova kojima se predviđaju aktivnosti za usklađivanje sa zahtevima Brisela.

Akcioni plan za Poglavlje 24 biće dostavljen uskoro, navodi se u Izveštaju.

Šefica Pregovaračkog tima Tanja Miščević rekla je nakon sastanka Saveta Koordinacionog tela za pregovore o članstvu da se u naredne dve sedmice očekuje i video konferencija sa Briselom o ova dva poglavlja, koja su od ključnog značaja za pristupanje EU.

Poglavlja 23 i 24 bi trebalo da budu otvorena među prvima i da ostanu otvorena do pred kraj sam pregovora, a od napretka u njima zavisiće i napredak u pregovorima uopšte.

U Izveštaju se navodi da bi se otvaranje ova dva poglavlja moglo očekivati najranije u junu ili septembru 2015. godine.

U pripremi za otvaranje poglavlja najdalje se otišlo u oblasti 32 – finansijska kontrola, gde je procenjeno da nisu potrebni dodatni uslovi za otvaranje.

Srbija je već pripremila i usvojila pregovaračku poziciju za to poglavlje 32 o finansijskoj kontroli, a ona je razmatrana i u Odboru za evropske integracije u Skupštini Srbije. Pored toga i u EU je u toku usvajanje Zajedničke pregovaračke pozicije EU za to poglavlje, ali za njeno usvajanje za sada nije postignut konsenzus među državama članicama, navodi se u izveštaju.

Pregovaračka pozicija uglavnom sadrži stav o tempu kojim će kandidat za članstvo usvajati evropske standarde i eventualnim prelaznim periodima, odnosno odlaganjima primene. Pre otvaranja poglavlja potrebno je da obe strane, i EU i kandidat za članstvo, usvoje taj dokument.

Zadržavanje u vezi sa poglavljem 32 može biti deo političkog neslaganja zemalja članica, jer neke smatraju da ne treba otvarati poglavlje 32 pre takozvanih političkih poglavlja, 23 i 24, a možda i 35 o ostalim pitanjima, u kojem će se i slučaju Srbije razmatrati i pitanja u vezi sa Kosovom.

U izveštaju se navodi da je skrining završen za 26 poglavlja, i da je na kraju 2014. godine preostalo da se održe još 3 eksplanatorna i 10 bilateralnih skrininga, odnosno analitičkih pregleda stanja u oblastima i zahteva EU.

Navodi se i da su izveštaji sa skrininga usvojeni za poglavlja 32 – finansijska kontrola, i poglavlja 23 i 24, dok je za jedno poglavlje stigao nacrt izveštaja, a za još 7 poglavlja delovi nacrta.

U Izveštaju se navode i mogući izazovi, pa je tako navedeno da bi jedno od merila za otvaranje poglavlja 8 o konkurenciji mogao biti monitoring sprovođenja Protokola 5 u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u vezi sa pomoći u industriji čelika, a za poglavje 15 o energetici restrikturiranje Srbijagasa.

Izveštaj je razmatran na sastanku Saveta Koordinacionog tela za pregovore, koji okuplja šefove pregovaračkih grupa.

Miščević je nakon sastanka najavila da će uskoro početi i priprema pregovaračkih pozicija, odnosno stava Srbije o tempu prilagođavanja evropskim standardima, za veći broj poglavlja, da bi Srbija bila spremna za njihovo otvaranje.

Ministarka bez portfelja za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je jedna od najvažnijih tema sastanka bila potreba da se građanima na konkretan i prijemčiv način približe evropske integracije da bi mogli raspolažući pravim informacijama da donesu stav o toj temi.

Građanima ne znače ništa brojevi poglavlja. Vrlo često to na apstraktan način razumeju, ne vide šta će to konkretno doneti, ili koliko će koštati, ili šta će promeniti u našim svakodnevnim životima„, rekla je Joksimović.

Kako je navela, dogovoreno je da u narednih mesec do mesec i po dana sve pregovaračke grupe donesu pregled najznačajnijih promena koje će doneti usklađivanje sa EU.

Joksimović je rekla i da je Srbija prva zemlja regiona koja je usvojila okvirni sporazum za korišćenje novog paketa pretpristupne pomoći IPA2, što omogućava da se ukupno povuče 1,5 milijardi evra za 7 godina, odnosno više od 200 miliona evra godišnje.

Pokusaćemo da približimo to građanima, da vide ko i kako može da aplicira, zbog čega je to važno i u kojim sektorima„, rekla je ona.

Izvor: EurAktiv

Add Comment