Aktuelno    Otvorena konferencija „Regionalni razvoj Srbije – pametna specijalizacija i pametni regioni“

Otvorena konferencija „Regionalni razvoj Srbije – pametna specijalizacija i pametni regioni“

Razvoj regionalne politike je preduslov za razvoj i bolji životni standard, složili su se učesnici na otvaranju konferencije pod nazivom „Regionalni razvoj Srbije – pametna specijalizacija i pametni regioni“ koju je organizovao Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji (EPuS) i Privrednom komorom Srbije.

„Kada je u pitanju regionalni razvoj to je nešto što je potrebno ovom društvu da bi krenulo dalje“, rekla je Bojana Selaković koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) na otvaranju konferencije i istakla da joj je posebno drago što se na ovom događaju nalaze između ostalih i predstavnici akademske zajednice, Privredne komore i biznis sektora što je nama kao društvu u ovom trenutku potrebno kako bismo u ovoj temi prevazišli razlike koje imamo u nekim drugim aktivnostima.

„Može se nešto i raditi dok čekamo decentralizaciju Srbije. Pametna specijalizacija je novi pristup regionalnoj razvojnoj politici, temi Pregovaračkog poglavlja 22, ali od visokopolitičkih tema, ne dolazi na red“, objasnila je Selaković.

„Regionalne nejednakosti nisu novijeg datuma“, rekao je Edin Đerlek, ministar zadužen za ravnomerni i regionalni razvoj. Đerlek je objasnio da je do 2008. godine regionalna politika bila u potpunosti marginalizovana i da tek od 2009. godine razvoj dobija svoju regionalnu dimenziju u Srbiji.

„U poslednje dve decenije Srbija je izgubila 10% stanovništva“, rekao je Đerlek i dodao da pored toga postoje i neke dobre naznake i iskoraci. Pre svega, objasnio je Đerlek, da je Srbija lider u regionu po stopi nataliteta, da ima veliki broj povratnika i da mere populacione politike Vlade Republike Srbije polako ali sigurno daju rezultate uz to da se po prvi put smanjio nivo regionalne nejednakosti i dispariteta.

„Veoma važan instrument za rast i razvoj je Strategija pametne specijalizacije na nivou regiona i nadam se da će biti napravljena u funkciji ravnomernog regionalnog razvoja i rasta privrede“, dodao je Đerlek i najavio da će njegov kabinet imati 80 projekata širom Srbije koji će biti infrastrukturni i strateški što je važno za planiranje regionalnog rasta i razvoja.

Vidosava Džagić, zamenica direkrora Privredne komore Beograda, objasnila je da je suština pametnog razvoja povećavanje kvaliteta života ljudi i da su partnerstva put koji nas vodi u pametni razvoj. „U Beogradu ne postoji uspostavljana regionalna infrastruktura, a Beograd je administrativni, logistički i privredni centar – svaka druga kompanija i svaki četvrti preduzetnik imaju sedište u Beogradu“, objasnila je Džagić i dodala da građani očekuju bolji kvalitet života, ali i veću participaciju pri odlučivanju o bitnim regionalnim pitanjima.

Jelena Begović, ministarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija naglasila je da je Strategija pametne specijalizacije inovativni pristup koji podrazumeva širok dijalog uključujući državu, akademiju, civilni sektor i industriju. “Cilj ove strategije je da vidimo u čemu smo dobri, gde imamo potencijal i kako ga iskoristiti za kompetetivnu prednost. Ovo je industrijska strategija koja je vezana za istraživanje i razvoj”, dodala je Begović.

Ministarka Begović je objasnila da je Srbija mala zemlja i treba da dopre do svakoga što se tiče nauke, znanja ali i do svakog inovatora i da mu pruži okruženje da razvije svoju ideju. „Mislim da će nas i sam sistem i razvoj tehnologija i izazovi sa kojima se suočavamo naterati da se svi nađemo za istim stolom jer nam je potrebno nam svo znanje“, naglasila je Begović.

Viktor Nedović, direktor, Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE) ocenio je Novi akcioni plan za Strategiju pametne specijalizacije Srbije za period 2023-2025. „Čitav niz novih predloga, kroz različite programe Akcionog plana je ambiciozan ali se nadamo da je u skladu sa realnošću, izvorima finansiranja i mogućnostima“, zaključio je Nedović.