Poglavlje 22    Pametna specijalizacija u ulozi održivog regionalnog razvoja

Pametna specijalizacija u ulozi održivog regionalnog razvoja

Napredak u poglavlju 22 – Strategija pametne specijalizacije Srbije (S4) je strategija koja treba da pomogne privredi da se u većoj meri oslanja na nauku i inovacije. Ukupna sredstva za sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje S4 iznosi 18 milijardi dinara. Važno je da Strategija pametne specijalizacije uzme u obzir sve regionalne i lokalne razlike kako bi svako mesto u Srbiji moglo da se razvija u skladu sa svojim lokalnim specifičnostima. Kroz pripremu S4 određeni su vertikalni i horizontalni prioriteti.

Evropska unija očekuje od svake države koja se nalazi u procesu pristupanja da sama odredi prioritetne oblasti u koje smatra da treba uložiti sredstva. U tom kontekstu važno je govoriti o razvojnim potencijalima regiona u Srbiji, i načinima na koje se kroz efekte prelivanja razvoj može usmeravati ka lokalnim sredinama.

Vertikalni prioriteti su: hrana za budućnost, informaciono-komunikacione tehnologije, mašine i proizvodni procesi budućnosti i kreativne industrije. Kao horizontalni prioriteti definisani su i oni koji se tiču veštačke inteligencije, u kojima Srbija ne poseduje potrebne kapacitete.

Strategija pametne specijalizacije mora da postane sastavni deo aktivnosti koje sprovode i regionalne razvojne agencije kako bi se ostvarili potencijali regionalnog razvoja. Zakon o regionalnom razvoju u Srbiji postoji, ali se ne primenjuje u punom kapacitetu. Zakon predviđa da je za regionalni razvoj nadležno Ministarstvo privrede, dok se u stvarnosti regionalnim razvojem u Srbiji bavi Ministarstvo za evropske integracije. Preduslov za sprovođenje S4 je međuresorna saradnja koja treba da se ojača.