Aktuelno    Podrška Užičkom centru za prava deteta i Radovanu Cicvariću
saopstenje

Podrška Užičkom centru za prava deteta i Radovanu Cicvariću

BEOGAD – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji izražava podršku, svojoj članici, Užičkom centru za prava deteta, njegovom osnivaču i direktoru Radovanu Cicvariću, koji je meta napada predstavnika vladajuće partije, usled podrške njegovog sina, Pavla Cicvarića, građanskim protestima „Srbija protiv nasilja“.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji poziva nadležne organe, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zaštitnika građana i nadležno tužilaštvo, da reaguju u okviru svojih nadležnosti i pruže odgovarajuću zaštitu porodici Cicvarić.

Užički centar za prava deteta je organizacija koja u skladu sa propisima Republike Srbije realizuje svoje statutom određene ciljeve zaštite i unapređenje prava deteta. Kao članica radne grupe Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, učestvovali su u unapređenju pravnog okvira i rada institucija iz oblasti zaštite prava deteta i na taj način doprineli procesu evropskih integracija Srbije, upravo kroz učestvovanje u radu ove platforme.

Dodatno nas zabrinjava iznošenje neistinitih i parcijalnih podataka o radu Užičkog centra za prava deteta od strane ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Aleksandra Martinovića. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji poziva nosioce javnih funkcija da se uzdrže od retorike koja može dovesti do podrivanja poverenja u rad velikog broja kredibilnih organizacija civilnog društva kao važnih aktera svakog modernog demokratskog i evropskog društva.