Uncategorized @sr    Poglavlje 27 zarobljeno zbog odsustva vladavine prava

Poglavlje 27 zarobljeno zbog odsustva vladavine prava

17. septembar 2018. godinePoglavlјe 27 – Životna sredina i klimatske promene jedno je od najzahtevnijih pregovaračkih poglavlja, a tesno je povezano sa nekoliko drugih poglavlja. Zbog toga dostizanje ekoloških standarda direktno zavisi od nivoa usklađenosti sa propisima i standardima EU iz tih poglavlјa. Na prvom mestu radi se o Poglavlјu 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Kao što navodi u Izveštaju Evropske komisije iz februara 2018. godine, Srbija je u zadovolјavajućoj meri usklađena sa pravnim propisima Evropske unije u oblasti životne sredine. Međutim, veći problem predstavlјa obezbeđivanje dosledne primene. Kako bi čitav sistem zaštite životne sredine funkcionisao, neophodno je da u njemu efektivno učestvuje i pravosudna grana vlasti koja treba da bude garant da će se svi zakoni i podzakonska akta dosledno sprovoditi bez izuzetka.Jedan od ključnih izazova u Poglavlju 27 u Srbiji je nedostatak stručnjaka, a pre svega, pravnih eksperata, kojih je svega nekoliko. Članovi Radne grupe NKEU za Poglavlje 27 i ostali učesnici diskutovali su o ekološkim problemima u lokalnim sredinama, potrebnim izmenama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i o kapacitetima organizacija civilnog društva u ovoj oblasti. Pored toga, istaknuta je potreba čvršćeg ujedinjenja civilnog sektora jer organizacije pojedinačne nemaju dovoljno uticaja na donosioce odluka. Jedan od retkih advokata koji se bavi zaštitom životne sredine, Sreten Đorđević, podelio je svoja iskustva u brojnim ekološkim predmetima i ukazao na goruće probleme.Sednicu Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27, koja je održana u Vrbasu, otvorili su Nataša Đereg, koordinatorka Radne grupe i direktorka CEKOR-a i Ratko Đurđević, predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa.

Add Comment