Uncategorized @sr    Poglavlje 32 Finansijska kontrola bez dodatnih merila

Poglavlje 32 Finansijska kontrola bez dodatnih merila

13.06.2014

Srbija ispunjava uslove za otvaranje poglavlja 32 o finansijskoj kontroli, rečeno je EurAktivu u Delegaciji EU u Srbiji. To znači da će ovo poglavlje biti otvoreno bez utvrđivanja dodatnih merila. Ovakav zaključak donele su zemlje članice na osnovu obavljenog skrininga, koji je za ovo poglavlje održan u oktobru i novembru 2013. Evropska komisija ove sedmice je objavila i izveštaj sa skrininga, iz kojeg proističe da će u državnoj upravi morati da se promeni odnos prema merama za planiranje budžeta i finansijsku kontrolu, tako da se one ne posmatraju kao formalnost koju treba ispuniti već kao način da se uspostavi efikasan sistem za postizanje što boljih ciljeva uz raspoloživa sredstva.

„Na osnovu izveštaja sa skrininga koji je predstavila Komisija, zemlje članice su se saglasile da zatraže od Srbije da podnese pregovaračku poziciju sa ciljem otvaranja poglavlja na narednoj međuvladinoj konferenciji“, rečeno je EurAktivu u Delegaciji EU u Srbiji.

Kako su naveli, takva odluka je doneta zato što je ocenjeno da je Srbija dovoljno pripremljena za pregovore.

Eksplanatorni skrining, u kojem je Srbija predstavila stanje u ovoj oblasti, održan je 17. oktobra 2013, a bilateralni, u kojem je dobila informacije o zahtevima i standardima EU, održan je 26. novembra.

Na osnovu skrininga, Evropska komisija je ovog meseca objavila i izveštaj sa skrininga, u kojem je opšta preporuka da se treba više posvetiti prevenciji i povećati odgovornost rukovodilaca za uspostavljanje efikasnih finansijskih mehanizama.

Ističe se da fokus interne kontrole koju sprovode interni revizori, inspektori centralnog budžeta ali i Državna revizorska institucija, treba prebaciti sa naknadnom proverom uslkađenosti sa zakonima i otkrivanja mogućih neregulasnosti na prevenciju. To bi se postiglo time što se na rukovodioce prebaci odgovornost za uspostavljanje i primenu odgovarajućih struktura za finansijsko upravljanje i kontrolu. Taj sistem bi trebalo da ima podršku u internoj reviziji.

Izvor: EurActiv.rs

Add Comment