Uncategorized @sr    Pohvaljena uloga Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u lobiranju za otvaranje poglavlja

Pohvaljena uloga Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u lobiranju za otvaranje poglavlja

8. jul 2016. godineŠefica Pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević pohvalila je danas ulogu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) u naporima da se otvore pregovaračka poglavlja 23 i 24.„Zasluga organizacija civilnog društva okupljenih u NKEU u procesu pristupanja Srbije i otvaranja pregovaračkih poglavlja je ogromna“, rekla je Miščević na sastanaku radne grupe NKEU za Poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje, koju vodi Fondacija Centar za demokratiju.Ona je dodala da uloga organizacija civilnog društva, posebno u oblasti socijalne politike, nije uslov, već potreba.Sastanku na kome su prezentovani izveštaj o skriningu i merilo za otvaranje poglavlja 19 prisustvovali su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i članovi radne grupe NKEU koja prati ovo poglavlje.Za otvaranje ovog poglavlja predviđena su merila i izrada Akcionog plana u koji će od jeseni biti uključene i organizacije civilnog društva okupljene u radnu grupu NKEU. To je urađeno na bazi dobre prakse, koja je razvijena u izradi Akcionoih planova za poglavlja 23 i 24, čije je otvoranje predviđeno za 19. jul.Koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović obavestila je prisutne o aktivnostima NKEU koje su usmerene na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i evaluaciju sprovođenja akcionih planova, s obzirom na to da su očekivanja od organizacija civilnog društva i NKEU značajno povećana u prethodnom periodu. Ona je dodala i da je suština reformi u Srbiji u primeni standarda i mera koje važe u EU.

Add Comment