Uncategorized @sr    Pojačati proevropsku argumentaciju

Pojačati proevropsku argumentaciju

27. april 2016. godine

Danas je održana treća plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU). NKEU je za protekle dve godine rada prepoznat kao važan saradnik institucija u pregovorima, ocenila je koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović. Radne grupe NKEU koje su do sada održale 93 radna sastanka, nastavljaju da aktivno prate pregovore i učestvuju u konsultacijama o dokumentima poput Akcionih planova i Pregovaračkih pozicija. U radu NKEU do sada je učestvovalo više od 1.200 učesnika. Članstvo je poraslo na više od 700 organizacija i čine ga nevladine organizacija, fakulteti, instituti, profesionalna i poslovna udruženja, sindikati…

U narednom periodu Konvent će pojačati aktivnosti komunikacije, budući da postoji potreba da se koristi od približavanja EU dodatno pojasne građanima, a naročito nakon ulaska evroskeptičnih stranaka u parlament.

„U ovom sazivu ima i evroskeptičnih stranaka pa ćemo morati da pojačamo proevropsku argumentaciju, što nam neće biti teško, jer su argumenti na našoj strani“, rekla je Dragojlović, dodajući da je reč o tome da se iznose argumenti o pravima i obavezama koja se stiču tokom procesa pristupanja. Potrebno je da svakome bude jasno zašto pristupanje EU donosi napredak za naše društvo, građane i privredu.

Ona je dodala da NKEU u treći ciklus svog rada ulazi s namerom da proširi svoju delatnost, kao i da je uspeh Konventa i njegovo pozicioniranje kao aktera civilnog društva u procesu pregovora Srbije i EU, rezultat rada svih članica Konventa. NKEU se nada da će pregovori biti vođeni u dobroj veri i da će nivo demokratskog dijaloga predstavnika Vlade, Narodne skupštine i civilnog društva biti održan i unapređen i nakon konstituisanja novog saziva Parlamenta i formiranja nove Vlade.

„Ako svi budemo zajedno radili na ovom zahtevnom poslu, Srbija bi mogla da postane dvadeset deveta članica EU“, rekla je Dragojlović.

U drugom delu sednice govorile su šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković i v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije Ksenija Milenković.

Parlament je u prethodne dve godine podržavao rad NKEU i u tom pravcu će se saradnja nastaviti, rekla je Maja Gojković. Ona je dodala da je uključenost građana i civilnog društva u proces pregovora sa EU od velike je važnosti i da su Narodna skupština i Vlada u prethodnom periodu kontinuirano potvrđivali pripremljenost Srbije za razvoj demokratskog društva, zasnovanog na vladavini prava i izgradnji svih institucija neophodnih za priključivanje EU. „Zaključci i preporuke koje konvent usvaja nama su od izuzetnog značaja. Nama, koji smo sa druge strane u tom procesu, važno je da sagledamo kako napredujemo, ali još više da uvidimo nedostatke.“ Dodala je i svoju uverenost da će NKEU sarađivati i sa narеdnim sazivom parlamenta.

Jasna uloga civilnog društva u usmeravanju pregovaračkih procesa veoma je bitna, saglasila se Tanja Miščević. Ona je dodala da model konventa predstavlja dobru praksu koja se širi na druge zemlje u regionu. „U dosadašnjem procesu naučili smo da bez uključivanja civilnog društva ne možemo dobro da završimo posao. Naučili smo da slušati civilno društvo ne znači samo čuti, već i odreagovati na to što čujemo.“ Analitička podrška je naredni korak u saradnji, dodala je ona.

Vršiteljka dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije Srbije Ksenija Milenković izrazila je spremnost za saradnju sa NKEU. Bitno pitanje je usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU, čiju je reviziju Kancelarija uradila i za šta se čeka formiranje novog parlamenta. „Naša ciljna godina za usklađivanje standarda i ispunjavanju naših obaveza prema EU je 2018.“

Na sednici je predstavljena je i „Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji“ koja sadrži preporuke Radnih grupa za pojedinačna poglavlja.

Pogledajte fotografije sa sednice.

Add Comment