Uncategorized @sr    Politika konkurencije – još uvek nema napretka

Politika konkurencije – još uvek nema napretka

1.jun 2018. godineUprkos naporima Komisije za zaštitu konkurencije u proteklom periodu, Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije konstatuje da „nije ostvaren nikakav napredak u pogledu usklađenosti zakonodavstva i primene pravila o državnoj pomoći“. Boban Stojanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu rekao je da je fer konkurencija poželjna u svakom društvu, za šta je potrebna podrška stručnih tela i akademske zajednice. „Državna pomoć se još uvek odobrava po inerciji, a ne po unapred poznatim pravilima. Najveći problemi postoje u lokalnim sredinama, posebno u malim i nerazvijenim opštinama,“ istakao je profesor Stojanović. Slobodan Krstović iz NALED-a, koordinator Radne grupe NKEU za Poglavlje 8, podsetio je da se zakoni ne sprovode i da je potrebno raditi na podizanju svesti i promociji sektora zaštite konkurencije i kontrole državne pomoći.Siniša Milošević iz Komisije za zaštitu konkurencije objasnio je da ovo telo ima za cilj da potencijalnim korisnicima usluga omogući slobodu izbora. Zbog toga, Komisija prati ko su učesnici na tržištu, pod kojim uslovima posluju i sa kojim problemima se suočavaju. Komisija je izradila Sektorsku analizu tržišta maloprodaje u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom, koja je nedavno predstavljena na konferenciji u Skupštini grada Beograda.Aleksandra Ravić je upoznala članove Radne grupe sa rezultatima sektorske analize (posmatrani period: 2014,2015. i 2016. godina). Odabran je sektor maloprodaje i prodajni objekti koji uglavnom trguju hranom, pićem i duvanom jer svaki građanin skoro svakodnevno kupi ponešto u njima. Cilj je da se uoče nedostaci koji postoje u oblasti maloprodaje i daju preporuke kako da se obezbede fer uslovi na tržištu u Srbiji. Koliki je značaj ovakve analize govori činjenica da su poslednji podaci o stanju tržišta maloprodaje (promet, broj zaposlenih, površina prodajnih objekata i dr.) u Srbiji stari 30 godina. Prva faza sektorske analize je okončana, a sve zainteresovane strane pozvane su da daju svoje predloge za drugu fazu koja predstoji.Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije predočili su da više ne postoje carinske barijere između Srbije i Evropske unije i da je neophodno da se trgovci u Srbiji pripremaju i prilagođavaju tržištu od pola miliona stanovnika.Radna grupa NKEU za Poglavlje 8 preporučila je spajanje Komisije za zaštitu konkurencije i Komisije za kontrolu državne pomoći u jedno nezavisno regulatorno telo, koje bi raspolagalo ozbiljnijim finansijskim i kadrovskim kapacitetima. Članovi Radne grupe naveli su predloge za buduće analize kao što je npr. uticaj pijačne prodaje na tržište maloprodaje ili zastupljenost sive ekonomije po regionima. Takođe, ključno pitanje za razvoj privrede je koliki je udeo domaćih proizvoda u maloprodajnim objektima.Sednica Radne grupa NKEU za Poglavlje 8 – Politika konkurencije održana je na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Add Comment