Uncategorized @sr    Politike i instrumenti regionalnog razvoja u post-kovid okruženju

Politike i instrumenti regionalnog razvoja u post-kovid okruženju

Nacionalni konvent održao je radionicu u Novom Sadu pod nazivom „Politike i instrumenti regionalnog razvoja u post-kovid okruženju“.

Pandemija je produbila postojeće nejednakosti i dovela do pojave novih. Naglašen je i takozvani digitalni jaz kao primer nejednakosti o kome u post kovid ekonomiji treba voditi računa. Smanjivanje digitalnog jaza je šansa da se rad na daljinu u sektorima sa visokom dodatom vrednošću (kao što jesektor informaciono komunikacionih tehnologija koji je u ekspanziji i izvozno orijentisan) organizuje i iz ruralnih delova Srbije.

Tranzicija ka ekonomiji zasnovanoj na znanju i digitalnom povezivanju donela je prednosti  razvijenim gradovima poput Beograda i Novog Sada. Kako bi regionalni razvoj Srbije bio ravnomerniji, potrebne su politike privlačenja humanog kapitala umesto stranih direktnih investicija zasnovanih na resursima. Politika privlačenja humanog kapitala, učinila bi ruralne delove Srbije atraktivnim za privlačenje SDI koje su okrenute  efikasnosti umesto iscrpljivanju resursa. Tako bi u srednjem roku struktura izvoza Srbije umesto resursno i radno intenzivne poslala tehnološki intenzivna. Zaključeno je da model razvoja Srbije koji se zasniva na privlačenju SDI nije održiv na dug rok. SDI donose porast zaposlenosti u kratkom roku i strukturu izvoza koja je resursno intenzivna.

Za regionalni razvoj važno je i da postoje uslovi za efekte prelivanja koje stvara IKT sektor, i usmeriti ih ka delovima Srbije koji nemaju univerzitetske centre.

Veći stepen fiskalne decentralizacije i autonomije lokalnih samouprava omogućio bi primenu novog modela regionalne razvojne politike za Srbiju u post kovid okruženju. Stimulativna poreska politika podstakla bi aktere, iz onih delova Srbije u kojima ne postoje univerzitetski centri, da privuku investitore u cilju stvaranja ekonomije utemeljene na znanju.

Kako je politka regionalnog razvoja politika koja se definiše nakon ekonomske razvojne politike, Srbiji je potreban razvojni strateški okvir (Razvojni plan) kao i Strategija održivog razvoja. Stvaranje uslova za kreiranje proaktivne politike regionalnog razvoja dovela bi do decentralizije,  uključivanja građana u političke procese, i kreiranje javnih politka na lokalnom nivou.

Snimak skupa možete pogledati ovde: https://www.youtube.com/watch?v=8b9JWMBcs-w&t=180s