Uncategorized @sr    Ponovljeni poziv organizacijama civilnog društva za prijavu za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) za sektore Pravda i Transport

Ponovljeni poziv organizacijama civilnog društva za prijavu za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) za sektore Pravda i Transport

12. avgust 2014. godine

U cilju nastavka saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj pomoći, sa fokusom na Instrument za pretpristupnu pomoć, Kancelarija za evropske integracije poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave na poziv za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) u okviru SEKO sektora Pravda i Saobraćaj.

Za prijavu na konkurs potrebno je popuniti: Prijavni formular i dostaviti ostala neophodna dokumenta navedena u Pozivu organizacijama civilnog društva.

U Pozivu organizacijama civilnog društva predstavljeni su ciljevi programa saradnje sa OCD i data pravila prijavljivanja na Poziv, sa objašnjenjima o tome ko, kako i kada se može prijaviti, kao i način razmatranja i donošenja odluke o prijavama. Detaljne informacije o mandatu mehanizma, ciljevima i rezultatima, zainteresovanim stranama, kao i njihovim ulogama i odgovornostima možete naći u dokumentu Okvir programa saradnje.

Rok za prijavu je petak 5. septembar 2014. godine do 15:30 časova, prijavu poslati na sledeću elektronsku adresu: seko@seio.gov.rs.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete se obratiti Kancelariji za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći putem elektronske pošte: seko@seio.gov.rs.

Izvor: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Add Comment