Uncategorized @sr    Poslanici spremni da čuju NVO

Poslanici spremni da čuju NVO

16. novembar 2016. godine

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, telo koje okuplja više od 700 organizacija civilnog društva, uključen je u proces evrointegracija. Njihovi predlozi i sugestije u Skupštini Srbije dosad su se mogli čuti jedino u Odboru za evropske integracije, a danas su dobili priliku da se predstave i članovima Odbora za odbranu i unutrašnju politiku.

Svih 13 članova Radne grupe Konventa i samo tri od 17 članova Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na konsultativnom sastanku o Poglavlju 24. Iako joj smeta sukob koji, kaže, često postoji na relaciji civilni sektor – političke partije, predsednica Odbora uverena je da to nije uzrok slabog odziva poslanika. Naprotiv, sve više njih, tvrdi, spremno je da čuje mišljenje nevladinih organizacija.

„Skupštinski Odbori su skupovi poslanika, a ne skupovi eksperata i vrlo je važno da eksperti nas na različite načine pritiskaju da mi usvojimo njihove predloge, da malo razmislimo o svom ponašanju u parlamentu“, poručila je Marija Obradović, poslanica SNS i predsednica Odboa za odbranu.

Sa tim se slažu i predstavnici opozicije i zato predlažu češća viđanja sa članovima Konventa.

„Da radimo najmanje kvartalne sastanke, sa stalnim dnevnim redom, šta je ispunjeno od Akcionog plana i ko nas je slagao o nacrtima, zašto nas je slagao i zašto je dobro što nas je slagao ili nas nije slagao. I onda mi možemo da radimo u Skupštini, u ovom Odboru, dalje“, objasnila je značaj sastanaka sa Konventom Gordana Čomić iz Demokratske stranke.

U Konventa prihvataju takvu ponudu i veruju da će i kroz razgovor sa malim brojem uticajnih poslanika uspeti da poboljšaju pregovaračke pozicije i Akcione planove svakog poglavlja.

„Svaka dalja saradnja, nastavak dijaloga sa predstavnicima parlamenta pomoći će da se otvaraju sva ona pitanja koja su važna organizacijama civilnog društva, a koja možda ni Evropska komisija ne vidi ili ih Vlada nema na svojoj agendi zato što to ne traži Brisel“, kaže Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa.

Svoju ulogu u pristupnim pregovorima civilni sektor smatra vrlo važnom To je zasad samo utisak. Polovinom sledeće godine planiraju i da izmere koliko je zaista njihovih predloga usvojeno i našlo se u Akcionim planovima, merama, strategijama i zakonskim predlozima.

Izvor: N1

Add Comment