Poglavlje 15    POZIV: Online završna konferencija Neka Pravda Vlada!

POZIV: Online završna konferencija Neka Pravda Vlada!

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Vas sa zadovoljstvom poziva da prisustvujete završnoj konferenciji, na kojoj će naši stručnjaci predstaviti pet analiza izrađenih u okviru projekta Neka pravda vlada, u sredu, 25. XI 2020. sa početkom u 10.30, preko platforme Zoom.


Poštovanje i sprovođenje principa vladavine prava je osnovni preduslov demokratskog i stabilnog društva, što je posebno važno za Srbiju u kontekstu procesa integracije u Evropsku uniju. Stoga je projekat Neka pravda vlada imao za cilj da okupi širu stručnu zajednicu i da ukaže građanima na potrebu razumevanja i značaja Vladavine prava i osnovnih prava (Poglavlje 23) u Pregovaračkim poglavljima Politika konkurencije (Poglavlje 8), Energetika (Poglavlje 15), Socijalna politika i zapošljavanje (Poglavlje 19), Životna sredina i klimatske promene (Poglavlje 27), Zaštita potrošača i zdravlja (Poglavlje 28).


Imajući u vidu da građani često nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima, kako zbog čestih izmena zakona tako i zbog neadekvatnog informisanja javnosti, što realizaciju tih prava dovodi u pitanje, potrebno je kontinuirano unapređivati obaveštenost građana o njihovim pravima i o raspoloživim mehanizmima za zaštitu tih prava. Nacionalni konvent upravo radi na tome i članice naših Radnih grupa svojim brojnim aktivnostima i projektima nastoje da to stanje unaprede. Sve aktivnosti projekta Neka pravda vlada, kao i ove završne konferencije, usmerene su u tom pravcu.


Međusobna povezanost Vladavine prava i osnovnih prava sa ostalim Pregovaračkim poglavljima dotiče mnoge oblasti društva, stoga je ovo otvoren poziv da u radu konferencije uzmu učešće pojedinci i organizacije iz najšireg društvenog kruga, kao npr. preduzetnici, privrednici, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici sindikata, donosioci odluka, predstavnici medija i organizacija civilnog društva, koje su zainteresovane za ova pitanja, ali i svi oni koji smatraju da mogu doprineti kvalitetu diskusije, razmene znanja, informacija i povezivanja.


Kako sve ne bi ostalo „samo na papiru“, želeli bismo da diskutujemo o tome zašto je vladavina prava najvažnije poglavlje u pregovorima sa EU i kako na svakodnevni život građana, životni standard, poslovanje privrede i ukupan razvoj naše zemlje utiče nedostatak vladavine prava u bilo kojoj politici.


LINK za prijavu na konferenciju.

Ovde možete pogledati Agendu događaja.

Add Comment