Uncategorized @sr    Poziv za OCD za učešće u izradi Akcionog plana za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava

Poziv za OCD za učešće u izradi Akcionog plana za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava

01.08.2014.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije pozivaju organizacije civilnog društva da učestvujete u pripremi Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Akcioni plan za ovo poglavlje se pravi na osnovu Izveštaja o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u pomenutoj oblasti (Screening Report) i preporuka koje je Evropska komisija u ovom izveštaju dala nakon održanih eksplanatornog i bilateralnog skrininga.

Organizacije civilnog društva koje su zainteresovane za učešće u ovoj fazi pregovora o pristupanju EU treba da pošalju popunjene Tabele akcionog plana Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom najkasnije do 15. avgusta 2014. godine, isključivo elektronskim putem na djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Zainteresovani mogu da preuzmu celokupan tekst Javnog poziva kao i svu propratnu dokumentaciju.

Javni poziv za učestvovanje u pripremi Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23

Tabela Akcionog plana

Uputstvo za popunjavanje Tabele Akcionog planaIzveštaj sa skrininga za Poglavlje 23Aneks Izveštaju sa skrininga za Poglavlje 23Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Add Comment