Uncategorized @sr    Praćenje eksplanatornog skrininga za Poglavlje 7 Pravo intelektualne svojine 24. i 25. septembra

Praćenje eksplanatornog skrininga za Poglavlje 7 Pravo intelektualne svojine 24. i 25. septembra

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 7 Pravo intelektualne svojine biće održan u Briselu od 24. do 25. septembra 2014. godine, a prenos će biti organizovan u Beogradu, u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, svečana sala u prizemlju. Pozivaju se organizacije civilnog društva da se prijave za praćenje internet prenosa za navedeno poglavlje.

Praćenje prenosa eksplanatornog skrininga organizuje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu. Prijave za učešće treba poslati najkasnije do ponedeljka, 15. septembra 2014. godine u 12 časova, elektronskim putem na djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs ili telefonom na broj (011) 3130 968.

Add Comment