Uncategorized @sr    Predlog uredbe o postupku pripreme nacrta plana razvoja Republike Srbije – Konsultacije

Predlog uredbe o postupku pripreme nacrta plana razvoja Republike Srbije – Konsultacije

Predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike i Nacionalnog konventa o EU, održali su konsultativni sastanak povodom predloga uredbe o postupku pripreme nacrta plana razvoja Republike Srbije. Plan razvoja Republike Srbije najviši je dokument razvojnog planiranja i donosi se za period od 10 godina. Planirano je da javna rasprava povodom uredbe bude završena do kraja maja 2023. godine