Poglavlje 5    Predstavnici Konventa na javnom slušanju o budžetu i završnom računu

Predstavnici Konventa na javnom slušanju o budžetu i završnom računu

Predstavnici radne grupe za poglavlje 5 (Javne nabavke) Jasna Filipović (CPES), Mirjana Radovanović (CEVES) i Nemanja Nenadić (TS) učestvovali su  na javnom slušanju koje je organizovao Odbor za finansije Narodne skupštine povodom predloga Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. i završnog računa za 2020. godinu.

Nenadić je pohvalio činjenicu da je Odbor organizovao javno slušanje, da su Ministarstvo finansija i Vlada uglavnom poštovali budžetski kalendar (za razliku od prethodnih godina), kao i to što predlog završnog računa  prvi put sadrži i nefinansijske indikatore o sprovođenju budžetskih programa. S druge strane, ukazao je na brojne manjkavosti budžetskog procesa, koje su dovele do toga da Srbija u okviru globalnog istraživanja „Indeks otvorenosti budžeta“ ima svega 40 od 100 mogućih poena. Najslabiji je ocenjena mogućnost da građani utiču na budžet. Ni ove godine, ne samo da nije bilo javne rasprave u pripremi budžeta, već ni nacrt budžeta nije bio i objavljen.

Nenadić je istakao da budžetski korisnici podnose brojne izveštaje Ministarstvu finansija tokom godine, ali da se ništa od toga ne objavljuje. S druge strane, neke male opštine objavljuju ove podatke, čak i na dnevnom nivou.

Bilo je reči o arbitrarnosti Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije prilikom raspodele sredstava iz tekuće budžetske rezerve, naročito u odnosu prema lokalnim samoupravama. Problem je što Ministarstvo finansija ne odgovara na zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Jasna Filipović je govorila o problemu nadzora nad sprovođenjem Zakona o javnim nabavkama koji, prema odredbama tog Zakona, treba da vrši Ministarstvo finansija. O nadzoru nema nikakvih informacija, a izveštaji Državne revizorske institucije pokazuju da su veoma česte nepravilnosti u ovoj fazi javnih nabavki.

Ministarstvo finasija nedovoljno kontroliše izvršenje ugovora o javnim nabavkama iako je to od 1. jula 2020. u nadležnosti Ministarstva. Nije poznato po kojoj metodologiji, u kom kapacitetu i na koji način Ministarstvo vrši nadležnost kontrole kada je tek u toku priprema podzakonskih akata i stručno-metodoloških uputstava za  nadzor izvršenja ugovora o javnim nabavkama.

Očekivano je da kontrolu izvršenja ugovora o javnim nabavkama vrši budžetska inspekcija. U izveštaju Državne revizorske institucije navodi se da su najveće nepravilnosti uočene kod tri najveća javna preduzeća – Putevi Srbije, Elektroprivreda i Železnice Srbija. Pošto javna preduzeća nisu korisnici budžeta  budžetski inspektori ne mogu da  nadziru  izvršenje ugovora vrednih vise od milijardu evra, ostaje da Odbor za finansije izvrši pritisak na Ministarstvo finansija da donese podzakonske akte, uredi ovu oblast i počne da kontroliše ovaj veoma važan segment javnih finansija.

Snimak javnog slušanja možete pronaći ovde

Add Comment