Uncategorized @sr    Pregovarački okvir za Srbiju

Pregovarački okvir za Srbiju

21.01.2014

Pregovarački okvir za Srbiju predstavljen je 21. januara, na prvoj međuvladinoj konferenciji u Briselu. Predgovor Okvira navodi načela po kojima će se odvijati pregovori između Srbije i EU. U tekstu okvira naglašeni su delovi koji se posebno primenjuju na Srbiju, a koji se odnose na regulisanje odnosa sa Kosovom.

Neke od obaveza koje Srbija u tom smislu treba da ispuni tiču se: sprovođenja svih sporazuma postignutih u dijalogu sa Kosovom, poštovanje principa inkluzivne regionalne saradnje, saradnja sa Kosovom smislu rešavanja neophodnih tehničkih i pravnih pitanja, kao i delotvorna saradnja sa EULEKS-om, kako bi isti mogao neometano da sprovodi svoj mandat na celom Kosovu.

Poglavlje 35 Ostala pitanja, koje je po prvi put obuhvatilo neka od najvažnijih pregovaračkih pitanja, biće studiozno razmatrano već od 22. januara 2014. godine. Ovo poglavlje će biti aktuelno sve vreme trajanja pregovora do samog zatvaranja. Isti tretman imaće i kritična poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost koja će biti među prvima otvorena, a među poslednjima zatvorena.

U rešavanju svih pitanja može se računati na pomoć EU, kako tehničku, tako i u finansijskom smislu, koristeći postojeće fondove, kao i fondove koji će tek biti na raspolaganju. Najavljeno je redovno polumesečno izveštavanja Evropske Komisije po pitanju napretka u poglavljima 23, 24 i 35, kao i periodično slanje ekspertskih timova u Srbiju.Izvor: Pregovarački okvir

Add Comment