Uncategorized @sr    Pregovori u Poglavlju 3 donose liberalizaciju poštanskih usluga

Pregovori u Poglavlju 3 donose liberalizaciju poštanskih usluga

05.03.2014

Dodatna liberalizacija poštanskih usluga, ukidanje privilegija Pošta Srbije u preostalim segmentima tržišta i uvođenje jasnih pravila finansiranja takozvanog univerzalnog servisa, ono su što Srbiju čeka na putu ka EU u oblasti poštanskih usluga. U pregovorima sa EU poštanske usluge će se obrađivati u poglavlju 3 posvećenom uslugama. Prvi, eksplanatorni skrining održan je u januaru, a bilateralni će biti 12. i 13. marta. Iako u vladi i Pošti kažu da je tržište Srbije u velikoj meri liberalizovano, ipak će biti odlaganja u poptunom ukidanju privilegija za Poštu Srbije. Kako je najavila članica pregovaračke podrgupe Marija Vučinić, Srbija će od EU tražiti da Pošta Srbije zadrži isključivo pravo za slanje pisama do 50 grama sve do kraja pregovora. Iz direkcije Pošte poručuju da za budućnost na konkurentnijem tržištu ne planiraju da se spremaju otpuštanjem radnika već naprotiv osnivanjem centra za razvoj novih usluga i poboljšanjem kvaliteta.

Usvajanje evropskih standarda, kao i u drugim oblastima, treba da omogući slobodno tržište uz garanciju visokog nivoa kvaliteta za potrošače, trošenje javnog novca isključivo po strogim pravilima i procedurama, a u ovoj oblasti i univerzalni servis, odnosno osnovne usluge za sve, po pristupačnim cenama, bez obzira na mesto življenja i isplativost poslovanja.Pregovori u oblasti poštanskih usluga već su počeli, u okviru poglavlja 3 – usluge. U januaru je održan eksplanatorni skrining, na kojem su Srbiji predočena očekivanja Brisela i stanje u EU u toj oblasti. Veliki deo zahteva odnosi se na uspostavljanje fer uslova na tržištu.Član podrgupe za poštanske usluge Marija Vučinić rekla je da su među osnovnim elementima ukidanje tržišnih barijera, jasne procedure za izdavanje dozvola, troškovno orijentisane cene, odvojeni računi za različite delatnosti, uvođenje tehničkih standarda, obezbeđivanje pristupa mreži javnog poštanskog operatera i elementima poštanske strukture za druge učesnike na tržištu. Pored toga, potrebna je i stalna analiza potreba korisnika, kao i poštovanje standarda kvaliteta koji se primenjuju u članicama EU.Uloga nacionalnih regulatornih agencija je posebno istaknuta. One, kako je navedeno, kao glavni akteri primene evropskih direktiva, moraju biti nezavisne, sa dovoljnim administrativnim kapacitetom i finansijama.Jedan od zahteva je i da se ukine povlašćeni položaj Pošte Srbije, koja ima isključivo pravo za isporuku pošiljaka do 100 grama. Za to će morati da se sačeka još nekoliko godina, kako je najavila Vučinić, jer će Srbija od EU tražiti prelazni period.„Svakako ćemo tražiti prelazni rok za sniženje limita rezervisanog servisa u poštanskom saobraćaju na 50 grama do 2016. godine. Potpuna liberalizacija (odnosno ukidanje isključivog prava Pošte) vezuje se za kraj pretpristupnih pregovora“, izjavila je ona na okruglom stolu o poštanskoj delatnosti u kontekstu evropskih integracija u Privrednoj komori Srbije 4. marta.To pokazuje da se javne službe ne odriču lako povlašćenog položaja na tržištu, ma koliko on bio mali. Vlasnica privatne D Ekspreš kurirske službe dovela je u pitanje i opseg potrebne državne intervencije na tržištu da bi se svim korisnicima garantovale usluge rekavši da privatna preduzća poput njenog zbog ugovora sa klijentima idu i u najzabačenije delove zemlje da isporuče pošiljku.Pregovori sa EU nastavljaju se u martu, pa je za 12 i 13. mart u Briselu zakazan bilateralni skrining, na kojem će predstavnici Srbije predstaviti trenutno stanje u ovoj oblasti. Na osnovu toga, nakon izveštaja Evropske komisije, Srbija bi trebalo da dobije uslove za otvaranje poglavlja o uslugama.

Izvor: EurActiv.rs

Add Comment