Uncategorized @sr    Privredni rast i razvoj u senci budžetske stabilnosti i i fiskalnih ušteda

Privredni rast i razvoj u senci budžetske stabilnosti i i fiskalnih ušteda

Srbija je previše fokusirana na fiskalne uštede i na budžetsku stabilnost, pa je zaboravila na značaj privrednog rasta i razvoja, rekao je profesor Marko Malović na današnjem sastanku Radne grupe Nacionalnog konventa o EU (NKEU) koja prati pregovore Srbije i Unije u Pregovaračkom Poglavlju 16 – Oporezivanje. Sastanak je organizovao Centar za evropske politike (CEP) u okviru NKEU, kao jedan od potpisnika Platforme za praćenje Programa ekonomskih reformi 2018-2020 (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

ERP je jedan od najbitnijih dokumenta koje države kandidati izrađuju u procesu EU integracija, a donosi se svake godine, sa procenom razvoja u naredne dve godine.Na sastanku je takođe ocenjeno da se u Srbiji može osetiti pogoršanje makroekonomske stabilnosti i fiskalne solventnosti u prethodnom periodu, kao i veliki problem sive ekonomije – između 20% i 30% bruto društvenog proizvoda (BDP) čini siva ekonomija. U tu svrhu je neophodno reformisati poresku upravu, budući da rad poreske administracije predstavlja osnovni element za suzbijanje sive ekonomije.Nacrt novog ERP-a za 2018-2020 period biće dostupan najkasnije početkom naredne nedelje, rekao je na sastanku Vladislav Potežica, predstavnik Ministarstva finansija. On je takođe učesnicima objasnio način na koji se kreiraju prioritetne strukturne reforme ERP-a, kao i dostignuća aktuelnog ERP-a (za period 2018-2020).Sastanku su prisustvovali i Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Aleksandar Zdravković, koordinator ove Radne grupe u okvru Konventa.Platformu za praćenje ERP-a i ESRP-a su potpisale četiri organizacije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (Evropski pokret u Srbiji – EPuS, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED, CEP i Fondacija Centar za demokratiju) sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u koordinaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u septembru ove godine – SIPRU.Izvor: Centar za evropske politike

Add Comment