Uncategorized @sr    Problem energetskog siromaštva u Srbiji

Problem energetskog siromaštva u Srbiji

Aleksandar Macura – stručni konsultant Radne grupe NKEU za Poglavlje 15 – Energetika, govorio je danas o pitanjima energetske efikasnosti i energetskog siromaštva u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Naime, u Srbiji postoji veliki problem energetskog siromaštva, što pokazuju podaci da manje od 40% domaćinstava koristi sistem centralnog grejanja. Pitanje energetske efikasnosti prvi put se našlo među praktičnim politikama 2013. godine, a dve godine kasnije dobili smo i Uredbu o energetski ugroženom kupcu. Međutim, to je i dalje nedovoljno da bi se regulisalo ovako važno pitanje sa kojim se bore i mnogo razvijenije države EU.Sastanku je ispred Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva prisustvovala Bojana Ružić. Ona je predstavila članovima Radne grupe za Poglavlje 15 Program ekonomskih reformi (ERP) i Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), dva ključna dokumenta u procesu pristupanja, a koja nisu u direktnoj vezi sa pregovaračkim poglavljima. Bojana je istakla da bi temu energetskog siromaštva trebalo kandidovati među teme socijalne politike u okviru prioritetnih reformi.Uroš Rakić, stručni saradnik Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ predstavio je analizu uticaja vazduha na zdravlje ljudi. „Zagađen vazduh je tihi ubica i zbog toga je važno da podignemo svest građana o važnosti ove teme“ Jedan od najvećih problema je nepostojanje budžetska linija za finansiranje kontinuiranog rada mernih stanica.Konstatovano da je tema energetske efikasnosti od izuzetnog značaja i da se tiče ne samo energetike, već i industrijske politike, kao i saobraćaja, poreske, finansijske i zdravstvene politike.Sednica Radne grupe 11 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati Pregovaračko poglavlje 15 – Energetika, održana je danas, 20. oktobra, u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Add Comment