Uncategorized @sr    Profesionalizacija javne uprave jedan od prioriteta evropskih integracija

Profesionalizacija javne uprave jedan od prioriteta evropskih integracija

Sa aspekta evropskih integracija, veoma je važno pitanje profesionalizacije državne uprave, a ono što Srbija želi da postigne u naredne četiri godine su evropski standardi života i rada, izjavila je danas ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović na Prvom diplomatskom forumu „Profesionalno usavršavanje javnih službenika“, koji su organizovali NALED i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

„Ako može brže, tim bolje, ali svakako, dostignuti evropski standardi znače bolju i efikasniju državnu upravu, manju i efikasniju administraciju, brže pravosuđe, više skenera u bolnicama, više računara u školama“, rekla je Joksimović.

Smatra da je profesionalizacija državne uprave važan povod, a jedan od najvažnijih je ne samo reforma i profesionalizacija državne uprave, već i obaveštavanje javnosti koliko se zaista radi i koliko napora ulaže.

„Treba naglasiti kako dobra partnerstva imamo, ne samo sa EU, već i sa brojnim našim bilateralnim prijateljima, zemljama koje su i geografski udaljene, ali koje su i te kako puno uradile da se neka znanja prenesu u našu državnu upravu“, rekla je ministarka.

„Da zaista krenemo u teške i zahtevne strukturne reforme, a opet, strukturnih reformi nema bez efikasne i profesionalne državne uprave i administracije i to sve u uslovima postojećih, zatečenih resursa, gde nemamo mogućnosti da širimo i osnažujemo kapacitete koje imamo, već s onime čime raspolažemo, moramo da proizvedemo najbolji rezultat“, rekla je Joksimović i naglasila da je to zahtevan proces.

Kada je reč o profesionalnom usavršavanju državnih službenika u inostranstvu, ministar Joksimović je posebno istakla da je Kancelarija za evropske integracije samo ove godine u saradnji sa britanskim, francuskim i nemačkim partnerima organizuje višemesečno stažiranje u institucijama država članica EU za 19 državnih službenika izabranih na konkursima. Do sada je ovim individualizovanim oblikom stručnog usavršavanja ukupno obuhvaćeno 70 stažista, a na inicijativu Kancelarije, po prvi put je – izmenama i dopunama novog Zakona o državnim službenicima Republike Srbije u decembru 2014 – regulisano stažiranje kao oblik stručnog usavršavanja, koji se realizuje i unapređuje u skladu sa potrebama pregovaračkog procesa. Na bilateralnom skriningu za poglavlje 22, ovakvo inovativno rešenje je pohvalila i Evropska komisija.

Izvor: Kancelarija za evropske integracije

Add Comment