Uncategorized    Program ekonomsih reformi (ERP) odlična priprema za državu kandidata

Program ekonomsih reformi (ERP) odlična priprema za državu kandidata

Program ekonomskih reformi (ERP) je odličan način da se država kandidat pripremi i uđe spremna u Evropsku uniju, rekao je danas na sastanku radnih grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 (Slobodno kretanje robe) i 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga) programski menadžer Centra za evropske politike (CEP) i koordinator ovih radnih grupa u okviru Konventa, Dušan Protić.

Sve aktivnosti u vezi sa ovim dokumentom su jedna velika vežba za sve naše institucije. Imamo vremena da se uskladimo sa metodologijom načina na koji EU vodi ove politike, da puno naučimo i rešimo probleme nerazumevanja pojedinih oblasti, kako nam se ne bi desilo da smo nedovoljno spremljeni kada već postanemo članica,“ istakao je Protić.

Platformu za praćenje ERP-a je predstavila Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU). Vladislav Potežica, predstavnik Ministarstva finansija, prisutnim učesnicima je objasnio način na koji se kreiraju i ocenjuju prioritetne strukturne reforme u okviru ERP-a, kakva su dostignuća i problemi tekućeg ERP-a (2017-2019), i šta će biti promenjeno u narednom ERP-u (2018-2020), čiji bi nacrt trebalo da bude dostupan do kraja ove nedelje. Podsetimo, ERP je jedan od ključnih dokumenata u procesu evropskih integracija Republike Srbije i donosi se krajem svake godine, sa projekcijama za dve godine.Nakon ovog predstavljanja, Protić je sa učesnicima razgovarao na temu ERP-a u kontekstu pregovaračkih poglavlja 1 i 3, o merilima za otvaranje ova dva poglavlja koji su u bliskoj vezi sa prioritetnim reformama u ovom dokumentu, kao i o jedinstvenom upravnom mestu, pod kojim se podrazumeva da, umesto obraćanja većem broju organa ili vođenje više postupaka, stranka dobije sve relevantne informacije na jednom mestu, podnese jedan zahtev i komunicira sa jednim organom.Centar za evropske politike (CEP) izabran je za koordinatora praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2017-2019. godine u oblastima sledećih ERP prioritetnih strukturnih reformi: upravljanje javnim finansijama; tržište energije, saobraćaja i telekomunikacija; sektorski razvoj; spoljna trgovina i investicioni podsticaji. CEP je takođe potpisnik Platforme za praćenje sprovođenja primene ERP-a za period 2018-2020. i za praćenje sprovođenja primene Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). U okviru Konventa, CEP rukovodi radnim grupama za pregovaračka poglavlja 1, 3 i 28.Izvor: Centar za evropske politike

Add Comment