Uncategorized @sr    Program ekonomskih reformi predstavljen Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji

Program ekonomskih reformi predstavljen Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji

22. januar 2015.

Program ekonomskih reformi (Economic Reform Program – ERP) instrument je zа unаpređenje ekonomskog uprаvljаnjа u držаvаmа u procesu pristupаnjа EU u okviru kojeg držаve koordinišu politike ekonomskih, strukturnih i budžetskih reformi. ERP je važan kako za evropsku integraciju tako i za ekonomski razvoj Srbije u naredne dve godine. Usvajanju dokumenta je prethodila javna rasprava, zaokružena sednicom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji održana u Narodnoj skupštini.

Nacionalnom konventu ERP je predstavio ministar finansija dr Dušan Vujović i naglasio da je reč o nacrtu dokumentu koji je otvoren za korekcije. Pitanje od naročitog značaja je suštinsko povezivanje ovog dokumenta sa ostalim dokumentima i strategijama koje Srbija ima pre svega sa Programom ekonomskih i socijalnih reformi (ESRP) i sa Planom reforme javnih finansija.

Predstavnici NKEU tražili su odgovore na brojna pitanja koja se tiču održivog razvoja, odliva mozgova, IT sektora, podrške malim i srednjim preduzećima, podrške inovacionim delatnostima, energetske efikasnosti i korišćenje IPARD programa kao instrumenta za razvoj domaće poljoprivrede. Jedna od značajnih tema bila je i rodna ravnopravnost. Ministar je prihvatio neophodnost rodne senzitivnosti u strateškom planiranju. Predstavnici NKEU su skrenuli pažnju na nedovoljnu zastupljenost regionalnog razvoja u strateškim dokumentima. Za države zаpаdnog Bаlkаna naročito je važno da se uspostavi funkcionаlna tržišna privreda kako bi se efikasno suočavala sа nadolazećim pritiskom konkurencije i tržišnim silаmа unutаr EU, naglasio je ministar Vujović.

Ministar je izrazio zadovoljstvo mogućnošću da i NKEU javnosti predstavlja važne dokumente od strateškog značaja. Predložio je da se u saradnji sa NKEU radi na uspostavljanju posebne (ne)formalne Radne grupe za praćenje primene ERP-a koja bi bila fokusirana na praćenje konkretnih rezultata u svakoj od osam oblasti uključenih u ovaj program. Time će se obezbediti da ERP bude vredan instrument za praćenje efekata ekonomskih reformi kako za domaću javnost, privredu, potencijalne investitore, tako i za Evropsku uniju.

U ime Nacionalnog konventa u diskusiji su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, akademske zajednice, privrede, sindikata, profesionalnih udruženja i stručne javnosti. U narednim nedeljama NKEU će objaviti set preporuka za unapređenje Programa ekonomskih reformi nakon čega se očekuje usvajanje dokumenta na Vladi i upućivanje Evropskoj komisiji.

Add Comment