Uncategorized @sr    RAD KONVENTA PREDSTAVLJEN MINISTARKI BRNABIĆ

RAD KONVENTA PREDSTAVLJEN MINISTARKI BRNABIĆ

23. februar 2017. godine

Predstavnici sedam organizacija civilnog društva okupljenih u Nacionalnom konventu o EU, održale su juče sastanak sa ministarkom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Anom Brnabić. Teme razgovora predstavnika Evropskog pokreta u Srbiji, Građanskih inicijativa, Komiteta pravnika za ljudska prava, Centra za evropske politike, Autonomnog ženskog centra, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Transparenstnosti Srbija sa ministarkom, obuhvatale su pitanja iz nadleznosti Ministarstva, a u svetlu evropskih integracija i procesa pristupanja Srbije EU.

Evropski pokret u Srbiji upoznao je Ministarku sa radom i rezultatima Nacionalnog konventa o EU, platformom koja okuplja više od 700 organizacija civilnog društva i obezbeđuje učešće civilnog društva u pregovaračkom procesu, kroz analitički doprinos, praćenje ispunavanja obaveza i informisanje javnosti u saradnji sa Skupštinom Republike Srbije i pregovaračkim strukturama.

Sastanak je predstavljao nastavak napora za uspostavljenjem stalnog dijaloga i saradnje na rešavanju aktuelnih društvenih i političkih pitanja uz aktivnu participaciju civilnog sektora.

Add Comment