Uncategorized @sr    Radionica u Sremskoj Mitrovici: PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI – MESTO I ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA

Radionica u Sremskoj Mitrovici: PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI – MESTO I ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA

U petak, 14. maja Nacionalni konvent o EU organizuje radionicu u Sremskoj Mitrovici posvećenu procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u kontekstu lokalnih prilika s osvrtom na ulogu lokalnih samouprava i lokalnih organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija.

Cilj ove radionice je da se na lokalnom nivou razgovara o procesu evropskih integracija na praktičan način. Pokazaćemo zašto je pristupanje Evropskoj uniji s razlogom jedan od stubova naše spoljne politike kao i koje su konkretne promene koje pristupanje EU donosi kako na nacionalnom nivou tako i na lokalnom.

O Srbiji, Evropskoj uniji u 2021. godini i novoj metodologiji pregovora će govoriti koordinatorka Nacionalnog konventa o EU, Nataša Dragojlović dok će direktor Instituta za lokalni ekonomski razvoj i koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 35 – Ostala pitanja: Kosovo, Dragiša Mijačić govoriti o ulozi lokalnih zajednica u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Nakon njihovog izlaganja predviđana je diskusija sa učesnicima.

Promena u načinu kako se vode pregovori sa Srbijom, to jest prelazak sa pregovaranja po poglavljima na pregovaranje po klasterima, dodatna je prilika da se proces pristupanja Evropskoj uniji iskoristi za sistematsko unapređenje razvoja naše zemlje kako u ekonomskom, društvenom, političkom i socijalnom smislu. Kako bi se odredio adekvatan pravac razvoja i ciljevi koje svaka pojedinačna opština i lokalna samouprava može da dostigne koristeći proces evropskih integracija, neophodno je da lokalni akteri i organizacije civilnog društva budu adekvatno informisane, blagovremeno konsultovane i uključene u donošenje važnih strateških dokumenata, zakona i javnih politika čija se primena dešava na lokalu.

Na ovoj radionici, osim o izazovima u pristupanju EU, novoj metodologiji i načinima uključivanja organizacija civilnog društva, organizacije će biti u prilici da i same kandiduju teme sa lokala kojima je neophodno da se bavimo i na nacionalnom nivou.

Radionica u Sremskoj Mitrovici je prva u nizu radionica koje će se održati na ovu temu, nakon ove slede radionice u Subotici i Valjevu.

Foto: Wikipedia

Add Comment