Uncategorized @sr    Raditi na podizanju javne svesti o bezbednosti hrane; predstavljeni nalazi Skrining izveštaja za Poglavlje12

Raditi na podizanju javne svesti o bezbednosti hrane; predstavljeni nalazi Skrining izveštaja za Poglavlje12

Danas je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održana sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja prati pregovore u Poglavlju 11, 12 i 13. Tema današnje sednice bio je Skrining izveštaj za Pregovaračko poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.Jedan od koordinatora Radne grupe 7 NKEU za Poglavlje 11,12 i 13, Ivan Knežević, pozdravio je prisutne učesnike i otvorio sednicu. Ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede članovima Konventa obratila se Tamara Bošković. Ona je prisutnima izložila pitanja koja su razmatrana na eksplanatornom i bilateralnom skriningu još 2014. godine. Skrining izveštaj za Poglavlje 12 dobili smo u februaru ove godine. Evropska unija insistirala je na unapređenju kvaliteta hrane, kao i unapređenju objekata za proizvodnju hrane. Posebno je naglašen značaj održavanja različitih obuka koje se tiču ove oblasti. Genetski modifikovani organizmi su oblast u kojoj još uvek zakonodavstvo Srbije nije harmonizovano sa zakonodavstvom EU. Najvažnije preporuke Unije odnosile su se na potpunu transpoziciju zakonodavstva EU, jasnu podelu nadležnosti između kontolnih tela, razvoj administrativnih i finansijskih kapaciteta, kao i kategorizaciju objekata za hranu.Nakon kraćeg izlaganja o nalazima Skrining izveštaja za Poglavlje 12 usledila je diskusija predstavnika Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i predstavnika civilnog sektora. Članovi Nacionalnog konventa o EU postavili su pitanje koliko će koštati harmonizacija sa EU u Poglavlju 12. U narednom periodu biće izrađen Akcioni plan, koji će sadržati precizniju finansijsku procenu. Takođe, konstatovano je da postoji kadrovski problem u ovoj oblasti, što će biti veliki izazov.Stela Strsoglavec iz Centra za održivi razvoj i obrazovanje „EDUCA HUMANA“ naglasila je da proizvođači i potrošači nemaju svest koliko je važno uvoditi EU standarde, ne samo zbog pristupanja Srbije, već pre svega zbog javnog zdravlja. Važno je raditi na podizanju javne svesti kako bi proizvođači razumeli da je standardizacija proizvodnje hrane u njihovom interesu. Ne samo da će moći da izvoze na mnogo veće tržište Evropske unije, nego će biti i mnogo bolje pozicionirani na domaćem tržištu. Nataša Vukmirović iz Link plus-a pokrenula je diskusiju na temu načina na koji civilno društvo može da bude uključeno u proces izrade Akcionog plana za Poglavlje 12 i ostalih važnih dokumenta. Ivan Knežević je podvukao značaj podizanja javne svesti o bezbednosti hrane i drugim veoma važnim pitanjima iz pomenutog Poglavlja.

Add Comment