Uncategorized @sr    Radna grupa za Poglavlje 33 počela sa radom

Radna grupa za Poglavlje 33 počela sa radom

9. maj 2017. godine

Radna grupa Nacionalnog konvetna o EU koja će se baviti pitanjima koja se tiču pravila o finansijskim sredstvima koja su neophodna za finansiranje budžeta Evropske unije, počela je sa radom ove nedelje. Na prvom sastanku ove Grupe, održanom u ponedeljak, 8. maja u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, razgovaralo se o nalazima skrining izveštaj za Poglavlje 33 Finansijske i budžetske odredbe, kao i o budućim aktivnostima RG NKEU za ovo Poglavlje.

Svaka država članica EU ima pravo na korišćenje sredstava iz budžeta Unije, ali i obavezu da uplaćuje u budžet EU. Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih sredstava (prihodi od carina, uključujući carine na poljoprivredne proizvode); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatnu vrednost (PDV) i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na osnovu bruto nacionalnog dohotka (BND). U sklopu pregovora u ovom Poglavlju će se definisati i iznos sredstava koje Srbija kao članica EU treba da uplaćuje u zajednički budžet EU kao i strukturu učešća prema navedenim izvorima sredstava.

Jedna od ključnih preporuka za uspešne pregovore u ovom Poglavlju je izgradnja adekvatnih administrativnih kapaciteta za efikasno obavljanje poslova obračuna, predviđanja, naplate, isplate i kontrole sopstvenih sredstava i izveštavanje EU o sprovođenju pravila o sopstvenim sredstvima. Takođe, istaknuta je i potreba pravovremene koordnacije sa pregovaračkim poglavljima 16 Oporezivanje, 18 Statistika, 29 Carinska unija i 32 Finansijska kontrola, zbog usklađivanja pravnih tekovina u navedenim poglavljima koje imaju uticaj na Poglavlje 33.

U narednom periodu se očekuje i usvajanje pregovaračke pozicije za ovo poglavlje i Radna grupa NKEU će nastaviti sa aktivnostima koje će rezultirati konstruktivnim doprinosom pregovorima u Poglavlju 33.

Koordinator ove RG NKEU je Evropski pokret u Srbiji.

Add Comment