Dijalog Beograda i Prištine    Radna grupa za poglavlje 35 na sastanku sa Miroslavom Lajčakom
Sastanak Konvent Lajcak

Radna grupa za poglavlje 35 na sastanku sa Miroslavom Lajčakom

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 – Ostala pitanja: Kosovo, organizovala je sastanak sa ambasadorom Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine i regionalna pitanja Zapadnog Balkana.

Predstavljeni su zajednički stavovi članova Radne grupe o principima za rešavanje kosovskog pitanja. Stav Radne grupe je da fokus u dijalogu treba da bude na očuvanju mira i bezbednosti u regionu, da predlog sveobuhvatnog rešenja za normalizaciju odnosa omogući nesmetan put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, a da rešenje bude kompromisno, realno i održivo.

U razgovoru sa ambasadorom Lajčakom razmenjena su mišljenja i stavovi o trenutnim izazovima u dijalogu o normalizaciji odnosa, a članice Radne grupe dale su preporuke za unapređenje procesa u narednom periodu. Takođe, predstavljeni su zaključci i preporuke studija i analiza koje su urađene u okviru rada članica Radne grupe za Poglavlje 35 a koje obuhvataju različite teme od značaja za dijalog između Beograda i Prištine.

Sve preporuke Radne grupe možete naći u Knjizi preporuka Nacionalnog konventa