Uncategorized @sr    Radnoj grupi Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji predstavljen Program reforme javnih finansija

Radnoj grupi Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji predstavljen Program reforme javnih finansija

30. oktobar 2015. godine

Nacrt programa reforme javnih finansija za period od 2016-2020. godine predstavljen je juče Radnoj grupi Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati proces pregovora u poglavljima 5 – Javne nabavke i 32 – Finansijska kontrola i kojom rukovodi Centar za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS). Članovi Radne grupe razgovarali su o ovom važnom programu sa državnim sekretarom Ministarstva finansija Milovanom Filimonovićem i pomoćnicom ministra za međunarodnu saradnju Vericom Ignjatović. Vlada će sledeće nedelje usvojiti Program reforme javnih finansija koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji.

Donošenje programa reforme javnih finansija u pregovorima sa EU je neophodan da bi se javne finansije u Srbiji konsolidovale. Cilj program je da sva raspoloživa sredstva, kako iz budžeta Republike Srbije, tako i sredstva donatorske zajednice, objedini i omogući bolju koordinaciju i raspodelu prema nacionalnim prioritetima razvoja. Ovaj program je uslov u poglavlju 32 –javne finansije, čije se otvaranje očekuje do kraja godine. Mere koje su predviđene ovim programom treba da obezbede veću transparentnost javnih finansija, kao i da omoguće pripremu naše zemlje za korišćenje Strukturnih fondova EU. Članice Radne grupe Konventa bile su posebno zainteresovane za mere interne finansijske kontrole u javnom sektoru, za način na koji će se pratiti sprovođenje ovog Programa i za mogućnosti izgradnje kapaciteta na lokalnom nivou za preuzimanje obaveza upravljanja javnim finansijama.

U nacrtu Programa reforme javnih finansija uzeti su u obzir i zaključci sa sastanaka Radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata na kojem se diskutovalo o mogućim modelima institucionalnog okvira za upravljanje kohezionom politikom. Sastankom sa Ministarstvom finansija, Nacionalni konvent je pokazao spremnost da se suštinski bavi analizom i učešćem u reformskim procesima koji podržavaju evropsku integraciju, ali koji na prvom mestu utiču na kvalitet kreiranja i primene javnih politika u Srbiji. Nacionalnom konventu će u januaru 2016. godine biti predstavljen i Program ekonomskih reformi (Economic Reform Program – ERP), čijom izradom rukovodi Ministarstvo finansija.

Add Comment