Uncategorized @sr    Razmotren i podržan Izveštaj EU na sednici Radne grupe za Poglavlje 10

Razmotren i podržan Izveštaj EU na sednici Radne grupe za Poglavlje 10

Beograd, 27. jun, 2019. godine – Na sednici radne grupe za Poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, članovi radne grupe, među kojima su bili i predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, kao i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, diskutovalo se o brojnim otvorenim pitanjima koja se tiču tema iz delokruga rada ove radne grupe. Doneti su zaključci o potrebnim merama kako bi se ubrzale aktivnosti na realizaciji zadataka koji proističu iz Izveštaja EU. Radna grupa je saglasna da Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije, kao i nadležnim ministarstvima treba ukazati na potrebu hitnog usaglašavanja pravnog okvira u oblasti elektronskih komunikacija sa pravnim okvirom EU iz 2009. godine, zatim obezbediti finansijsku i operativnu nezavisnost regulatornih tela, olakšati pristup operatera telekomunikacionoj infrastrukturi i preduzeti niz drugih predloženih mera. Radna grupa će nastaviti da prati realizaciju preporika iz Izveštaja EU i spremna je da nadležnim organima ponudi i stručnu saradnju, zaključak je ovog skupa.

Add Comment